logo Vlastenci.cz | logo Vlast.cz | logo Fórum | logo E-Shop | logo Časopis | logo Nová česká vlajka | logo Facebook | logo Twitter | logo YouTUBE

Loos Adolf

Share Button
Adolf Loos

Adolf Loos

Narozen: 10. prosince 1870 v Brně
Zemřel: 23. srpna 1933 v Kalksburgu u Vídně

Adolf Loos je jeden z nejvýznamnějších architektů 20. století. Kromě svých staveb se proslavil také výrokem „ornament je zločin“.

Adolf Loos se narodil do rodiny kameníka. Vystudoval průmyslovou školu v Liberci. Obě tyto skutečnosti mu byly dobrým základem pro studium architektury na Vysoké škole technické v Drážďanech, kde vydržel studovat 3 roky. Poté odjel do USA, kde žil v letech 1893-96. Architektura USA a Anglie ho velice ovlivnila (zejména na něho působil funkcionalismus chicagské školy a architektura F.L. Wrighta), proto se v jeho stavbách vyskytují otevřené krby a tzv. raumplan, což je rozdílné vyvýšení místností (viz Müllerova vila v Praze), a žádné ornamenty nebo jiné ozdoby.

Po návratu do Rakouska-Uherska se usadil ve Vídni, kde se stal hlasatelem tzv. Nové věčnosti (umělecký směr vycházející z díla amerického architekta Franka Lloyda Wrighta). Po rozpadu R-U se přestěhoval načas do Paříže, kde v letech 1923-28 přednášel na Sorboně. Potom žil střídavě ve Vídni a v Praze, protože byl československým občanem. Toto občanství získal ihned v roce 1918 po rozpadu R-U.

Adolf Loos nepovažoval svou tvorbu za umění a soustředil se spíše na účel a funkčnost svých staveb. Proto na jeho díle není možné vidět ozdobné ornamenty, sochy a plastiky, které se do té doby hojně používaly.

Mezi jeho první větší a známé stavby patří obchodní dům Goldmann a Salatsch, který postavil během svého pobytu ve Vídni (1910). Tato stavba je nejspíš jeho nejslavnějším dílem a v tehdejší době vyvolala díky své obyčejné fasádě bez ornamentů bouřlivou diskusi i za hranicí R-U. Dokonce rakouský císař František Josef se odmítal dívat do konce života oknem na Michalské náměstí, kde tato stavba stojí.

Dále postavil cukrovar a vilu Viktora Bauera v Hrušovanech u Brna a během pařížského pobytu dům Tristana Tzary. Ve vídeňské Ruferově vile řešil roku 1922 nestejnou úroveň podlaží jednotlivých místností, což využil i při stavbě, kterou se v České republice zapsal do povědomí lidí – Müllerově vile.

Müllerova vila byla stavěna v letech 1928-1930 a patří mezi nejvýznamnější stavby moderní architektury. Dodnes tuto stavbu můžeme vidět v Praze-Střešovicích. Ani tato stavba není poznamenána ornamenty a z venku nevypadá nijak úchvatně – „obyčejná“ kostka. Klenot architektury se však skrývá uvnitř.

Share Button

Zobrazeno:4442x