Lví silou

Lví silou

Tradiční  sokolský pochod, který patří k nejstarším a nejpopulárnějším u Sokola. Autorem původní podoby je František Josef Pelz (1848-1922) a věnoval ji „čacké tělocvičné jednotě Sokol v Kralupech nad Vltavou“. Podtext názvu skladby je „Slavnostní pochod Sokolů“. Mimochodem takto je podtitulována celá řada melodií. Skladba byla zakázána během nacistického i komunistického režimu. Pro svoji nevšední oblibu se však zachovala. V době Pražského povstání ji opakovaně hrál Československý rozhlas a vybízel tak k pokračování v boji proti okupantům. Lví silou můžete slyšet na příklad ve filmu Zbraně pro Prahu, Otec Kondelík a ženich Vejvara nebo Jára Cimrman ležící, spící (kde je hráno „trio“) . Nechybí v téměř žádném sokolském zpěvníku.
Původní verze Františka Pelze zahrnovala  nápěv se dvěma nebo třemi slokami.  Do podoby, která je známa dnes ji upravil František Kmoch, známý český skladatel pochodů a dlouholetý kapelník dechových hudeb.  Zápis v průběhu času ještě jednou upravil Jan Fadrhons a Jaroslav Uhlíř. Jednalo se pouze o dílčí přepisy neměnící předchozí znění melodie.
V minulosti bylo trio pochodu otextováno i jinýmy slovy, resp.na nápěv byly složeny další písně. Seznam je pod slovy Lví silou.

Lví silou, vzletem sokolím
kupředu kráčejme
a drahé vlasti v oběti
své síly snášejme.
A byť i cesta daleká,
ta Sokolíka neleká,
jen mužně, statně kupředu,
vždyť drahá vlast čeká!

Vlast máti až nás zavolá,
co věrné dítky své,
tu mocná paže Sokola
zlé škůdce v souboj zve!
Tož blahá bude naše slast
za oběť svůj i život klást,
to svaté heslo Sokola:
Za národ, drahou vlast!

Jen, bratři, silou hrdinnou
svou hajme vlast i řeč,
to chloubou buď nám jedinou
a pro ni spějme v seč.
A potom teprv v spásný den
nám vzejde krásný, zlatý sen,
pak sluncem jasným bude plát
nám povždy volnost jen.

Hudba „Lví silou“ v souboru mp3 ke stažení ZDE.

Přepis desky od Ultraphonu v mp3 je ke stažení ZDE, nahrála Hudba Hradní stráže (mjr.Rud.Urbanec).

Podbrdská
Naděje
Píseň moravských Sokolů


Uveřejněno

v

od

Značky: