Píseň svobody

Píseň svobody

Hudba : Bedřich SMETANA
Slova : Jiří KOLÁŘ

Píseň pro smíšený sbor s doprovodem klavírem.

Válka, válka, prapor věje.
Vzhůru, Češi, Bůh nám přeje,
stůjte pevně při svém právu!

Braňte vlast a Čechů slávu,
braňte vlast a Čechů slávu!
Nepřátelům na odpor
svornost, svornost
český vzdor!

 


Uveřejněno

v

od

Značky: