Polarografie

Polarografie je dnes běžně užívanou metodou chemické analýzy, která umožňuje stanovit i velmi nízké koncentrace iontů kovů i organické látky. Tato metoda prošla samozřejmě od svého objevu do dnešních dnů celou řadou technických vylepšení a modernizací.

Základem objevu, za kterým stojí český fyzikální chemik Jaroslav Heyrovský byly experimenty se rtuťovou kapkovou elektrodou, která se používala k měření povrchového napětí rtuti. Heyrovský studoval elektrolytické procesy probíhající v tomto uspořádání a nakonec sestrojil roku 1924 se svým japonským žákem Masuzo Shikatou automatický přístroj (polarograf) pro záznam závislosti proudu na napětí při elektrolýze roztoku vzorku s použitím rtuťové kapkové elektrody.

Teoretickému rozpracování polarografické metody pomohl zejména další z Heyrovského žáků, Dionýz Ilkovič ze Slovenska. V roce 1959 udělila švédská akademie věd ve Stockholmu Nobelovu cenu za chemii právě Jaroslavu Heyrovskému za vynález a využití polarografie.

Jaroslav Heyrovský se narodil 20. prosince 1890 v Praze. Vystudoval akademické gymnázium v Praze, poté studoval na Karlově Univerzitě a od roku 1910 na University College v Londýně. V roce 1918 obhájil na Karlově Univerzitě svou doktorskou práci a dále na téže univerzitě pokračoval ve své samostatné vědecké práci, posléze byl jmenován profesorem fyzikální chemie.

Za objev a rozpracování polarografické metody byl roku 1959 poctěn Nobelovou cenou za chemii. Stal se zakladatelem Polarografického ústavu Československé akademie věd a patřil také mezi zakladatele odborného chemického časopisu Collection of Czechoslovac Chemical Communications, který byl založen roku 1929 u příležitosti 10. výročí vzniku samostatné Československé republiky.

Časopis Collection vychází úspěšně pod stejným názvem dodnes. Kromě Nobelovy ceny byl Heyrovský poctěn několika čestnými doktoráty. Byl viceprezidentem Mezinárodní unie fyziků, prezidentem polarografické společnosti v Londýně a členem mnoha dalších vědeckých společností včetně České společnosti chemické. Jaroslav Heyrovský zemřel 27. března 1967 a byl pohřben na vyšehradském hřbitově.

Jaroslav Heyrovský
Jaroslav Heyrovský
Pan Heyrovský a pan Hrdlička
Pan Heyrovský a pan Hrdlička
Polarograf kdysi
Polarograf kdysi
Polarograf dnes
Polarograf dnes

Uveřejněno

v

od

Značky: