První „záchytka“ vznikla v Česku.

V roce 1948 založil protialkoholní oddělení psychiatrické kliniky nemocnice U Apolináře v Praze a v roce 1951 první záchytnou protialkoholní stanici na světě – český psychiatr Jaroslav Skála.

Z počátku zde uplatňoval svérázný režim, kdy o nově příchozí pacienty záchytky se v rámci terapie byli nuceni starat pacienti protialkoholního oddělení, aby měli na očích, jak vypadá, když opilý přichází do styku se svým okolím. Zabýval se i výzkumem, prevencí a léčbou závislostí na psychoaktivních látkách.

Více o Jaroslavu Skálovi čtěte zde.


Uveřejněno

v

od

Značky: