Významní cizinci

  • Winton Nicholas

    Sir Nicholas George Winton se narodil 19. května 1909. Po celý život se živil jako bankéř – pracoval ve finančních ústavech v Německu, Francii a rodné Británii. Pro naši zemi je však jeho osobnost důležitá ze zcela jiných důvodů – jedná se o člověka, který si krátce po neblaze proslulé Křišťálové noci uvědomil, jaký osud by mohl potkat židovské obyvatelstvo na českém území, a tak…

  • Siwiec Ryszard

    Narozen: 7. březen 1909 Dębica Zemřel: 12. září 1968 Varšava Polský občan, daňový úředník, dělník, voják Armia Krajowe (polský odboj za druhé světové války). Přesto, že se Ryszard Siwiec narodil v Polsku a byl po celý život občanem Polska, zaslouží si pozornost všech Čechů a Slováků, protože jeho bolestivá a mučednická smrt byla velmi úzce spjatá s Československem. Dalo by se říct, že zemřel pro…