Slovo Česko je známé minimálně od roku 1777.

Název Česko je prvně doložen roku 1777. Tehdejší rakouská moc nebyla nakloněna jednotnému označování Českých zemí (Čech, Moravy a Slezska) a dbala na tom, aby se země prezentovaly samostatně – přesně podle hesla „rozděluj a panuj“.

„Česko“ se prvně oficiálně objevilo roku 1918 ve složenině názvu Československo. Po federalizaci Československa (1969) se oficiálně k výrazu Česko pro Českou socialistickou republiku nepřistoupilo, údajně byl tento výraz příliš apolitický.

Po rozbití Československa se zdá nejlogičtější pro Českou republiku užít slova Česko, jelikož tomu neodporuje historie, jazyk ani logika. ČSFR se přeci rozpadla na Česko a Slovensko.

Česko funguje jako souhrnné označení pro Čechy, Moravu a České Slezsko. Nic nám nebrání mluvit o Moravě či Čechách, ale to vždy a jen pokud mluvíme o části našeho území. Česko nijak nediskriminuje obyvatele Moravy i Slezska (na rozdíl od zmíněných ‚Čech’), jeho základ totiž nevychází ze slova Čechy.

Výraz Česko má téměř v každém cizím jazyku svůj ekvivalent. Namátkou španělské Chequia, ruské Čechija (Чехия), italské Cechia apod. V angličtině dodnes panuje chaos a řada lidí používá výraz „Czech“, který je ale naprosto gramaticky nesprávný, protože neznamená Česko, nýbrž český, Čech nebo čeština.

Správný a prakticky jediný možný anglický jednoslovný výraz pro České země je slovo Czechia [Čekia].

Více o pojmenování naší země najdete v tomto našem článku.


Uveřejněno

v

od

Značky: