Baráčník být – Hymna Obcí Baráčníků

BARÁČNÍK BÝT – Baráčnická hymna

 

Jedná se o starou baráčnickou a vlasteneckou píseň, která byla přijata za spolkovou hymnu a je zpívána zpravidla na všech výročních seděních (schůzích) a volebních seděních na župách, veleobci nebo obcích. Podobně jako u hymny SR má původní tvar písně více slok, používány jsou však jen první dvě.

Současná a pravděpodobně i původní předválečná podoba.

Baráčník být – to má je slast,
milovat vždy svou drahou vlast.
Já rád vždy dám, co mého jest
,
bych zachoval svých předků čest.
Ty Čechy mé, vlast předrahá, jest
Baráčníků otčina.

Ty Čechy mé, vlast předrahá, jest
Baráčníků otčina.

Úkol náš jest čestným vždy být,
vždy darovat, kde nutno jest.
By rád vždy Čech tu v Čechách žil,
by blahobyt vždy u nás byl.
Ty Čechy mé, vlast předrahá,
jest Baráčníků otčina.
Nuž spojme se v železný kruh,
při dobrých srdcích stojí Bůh.

 

Podoba ze „Zpěvníčku soutěžních písní Baráčnické tvorby“ (1958)-značně změněná budovatelským obdobím, nepoužívá se a není původní.

Baráčník být toť má je slast,
milovat vždy svou krásnou vlast
s radostí dám co mého jest
bych zahoval svých předků čest.
Ty Čechy mé, Vlast předrahá
jsou Baráčníků otčina
vy Čechy mé, Vlast předrahá
jste Baráčníků otčina.

Úkol náš je vždy vlast svou znát,
za ni i třeba krev svou dát,
ji budovat a měnit v ráj
by šťastným byl každičký kraj.
Vždy hrdě nosit český kroj
a svorně žíti stále v spol
,
vždy hrdě nosit český kroj
a svorně žíti stále v spol
.

A jazyk náš, co krásný znám
budiž nám věčně zachován
za něj se nestyď žádný Čech
nechť hlaholí po krajích všech.
Nuž spojme se v železný kruh
při dobrých srdcích stojí bůh,

nuž spojme se v železný kruh
při dobrých srdcích stojí bůh.

Kráčejme správou cestičkou
vždy na rtech s českou písničkou,
odkaz svých předků mnohý zvyk
chrání vždy český Baráčník.
A stále máme v srdci svém
tu naši krásnou českou zem
a stále máme v srdci svém
tu naši krásnou českou zem.

 


Uveřejněno

v

od

Značky: