logo Vlastenci.cz | logo Vlast.cz | logo Fórum | logo E-Shop | logo Časopis | logo Nová česká vlajka | logo Facebook | logo Twitter | logo YouTUBE

Rubrika České vynálezy

Z Česka pochází řada opravdu unikátních a po světě nyní již rozšířených vynálezů. Na příklad hromosvod (byť v USA s ním přišel Benjamin Franklin), dačická kostka cukru, Wichterleho kontaktní čočky či Resslův lodní šroub. Podívejte se, s čím vším Češi přišli a obohatili svět.


Hydronaut H03 – česká mise do vesmíru

22. 10. 2013 - Ondřej Schenk

V roce 2010 se v Praze uskutečnil 61. Mezinárodní astronautický kongres, na kterém byly prezentovány stovky různých příspěvků v oblasti biologie v kosmonautice, robotiky, pilotovaných letů k Měsíci a Marsu, navigace, atd.

Číst dál »

Významný výzkum aerodynamiky a nadzvukových rychlostí

17. 10. 2010 - Dušan Drahoňovský

Takzvané Machovo číslo, nebo-li poměr rychlosti pohybujícího se objektu vůči rychlosti zvuku, jež se užívá celosvětově k vyjadřování hodnot nadzvukových rychlostí nese jméno významného fyzika a filosofa Ernsta Macha, který se narodil v Chrlicích u Brna.

Číst dál »

Významný elektrotechnik a technik

17. 10. 2010 - Dušan Drahoňovský

“Moravským Edisonem“ byl Erich Roučka nazýván nikoli proto, že se se slavným americkým vynálezcem setkal a diskutoval s ním své nápady, ale hlavně pro svou práci jež se rozprostírala do nebývalé šíře na poli techniky a medicíny.

Číst dál »

První železnice na evropském kontinentě

17. 10. 2010 - Dušan Drahoňovský

František Josef Gerstner navrhl koněspřežnou železnici mezi Českými Budějovicemi a Lincem. Tu pak podle jeho plánu a dozoru stavěl jeho syn Fratišek Antonín Gerstner. Za mimořádné zásluhy na poli vědy udělil v roce 1808 císař František II. Františku Josefu Gerstnerovi Leopoldův řád a o dva roky později jej dědičně povýšil do šlechtického stavu.

Číst dál »

První záchytná protialkoholní stanice na světě

17. 10. 2010 - Dušan Drahoňovský

V roce 1948 založil protialkoholní oddělení psychiatrické kliniky nemocnice U Apolináře v Praze a v roce 1951 první záchytnou protialkoholní stanici na světě – český psychiatr Jaroslav Skála.

Číst dál »

Vývoj tiskařských a reprodukčních technik

17. 10. 2010 - Dušan Drahoňovský

Nové tiskařské a reprodukční techniky vzešly z práce českého malíře, grafika a vynálezce Jakuba Husníka.

Číst dál »

Kostka cukru

17. 10. 2010 - Dušan Drahoňovský

Kostka cukru nebo chcete-li cukr v kostkách – tak to je jedna z mnoha drobností, kterou dnes považujeme za samozřejmost a která poprvé spatřila světlo světa právě na území dnešní České republiky v Dačicích. Kde se vlastně vzal ten nápad na cukr v kostkách? Do této doby se totiž cukr běžně dodával v podobě homolí či jiných velkých kusech a pro použití se musel dělit. Při jednom takovém porcování cukru v létě 1841 se údajně zranila i manželka pana ředitele Rada, která se pak u svého chotě důrazně přimlouvala za nějaké praktické řešení porcování homolí. Odpovědí bylo první balení přibližně 350 kostek cukru.

Číst dál »

Spřádání a výroba nanovláken

17. 10. 2010 - Dušan Drahoňovský

Spřádání a výrobu materiálů založenou na bázi tzv. nanovláken vyvinul vědecký tým Technické Univerzity v Liberci pod vedením Oldřicha Jirsáka.
Nanovlákna jsou přibližně tisíckrát tenčí než lidský vlast a český výzkumný tým zvládl vývoj technologie umožňující průmyslovou výrobu textilních materiálů založených na těchto vláknech.

Číst dál »

Léčebné přípravky – Duviragel, Vistide, Hepsera aj.

17. 10. 2010 - Dušan Drahoňovský

Účinné léky proti oparům, proti viru pásového oparu, virovému zánětu oční sliznice, viru pravých neštovic, proti žloutence typu B a především vysoce účinné preparáty proti AIDS má na svém kontě výzkumný tým českého organického chemika Antonína Holého, který působil na Ústavu organické chemie a biochemie akademie věd České republiky.

Číst dál »

Ruchadlo

17. 10. 2010 - Dušan Drahoňovský

Známým českým vynálezem je ruchadlo, což je pluh s radlicí, která ornici nejen krájí a obrací, ale také jemně drolí a kypří. Jeho autory byli František Veverka a Václav Veverka z Rybitví u Pardubic, známí jako “bratranci Veverkové“. Jejich rodný domek se zachoval do dnešních dnů.

Číst dál »

Kaplanova turbína

17. 10. 2010 - Dušan Drahoňovský

Jedná se o nejrozšířenější konstrukce turbín používaných ve vodních elektrárnách. Francouzští vynálezci Burdin a Furneyrone sestavili první vodní motory a na jejich práci úspěšně navázal Američan James B. Francis. Původně myšlenka na vylepšení vlastností Francisovy vodní turbíny přivedla Viktora Kaplana nakonec k vlastnímu originálnímu řešení – dnes světoznámé Kaplanově turbíně.

Číst dál »

Kontaktní čočky a Silon

17. 10. 2010 - Dušan Drahoňovský

Kontaktní čočky a umělé polyamidové vlákno Silon – jsou nejznámější vynálezy jedinečného člověka, českého chemika, kterým byl Otto Wichterle. Wichterle se sice několikrát dostal do sporu s vládnoucí mocí socialistického Československa, ovšem jeden z nejsmutnějších a nejméně logických případů se stal prodejem patentu na výrobu měkkých kontaktních čoček do zahraničí bez vědomí Wichterleho, a za minimální částku.

Číst dál »

Polarografie

17. 10. 2010 - Dušan Drahoňovský

Polarografie je dnes běžně užívanou metodou chemické analýzy, která umožňuje stanovit i velmi nízké koncentrace iontů kovů i organické látky. Základem objevu, za kterým stojí český fyzikální chemik Jaroslav Heyrovský byly experimenty se rtuťovou kapkovou elektrodou, která se používala k měření povrchového napětí rtuti. V roce 1959 udělila švédská akademie věd ve Stockholmu Nobelovu cenu za chemii právě Jaroslavu Heyrovskému za vynález a využití polarografie.

Číst dál »

Objev čtyř krevních skupin

17. 10. 2010 - Dušan Drahoňovský

Nezávisle na sobě učinili tento objev Karl Landsteiner z Vídně a český neurolog a psychiatr Jan Janský a také jiní vědci ve světě. Zjistili, že existují čtyři skupiny lidí, jejichž krve se navzájem při smíchání nesnášejí, ale aglutinují (stmelují) červené krvinky.

Číst dál »

Oblouková lampa, první česká elektrárna, elektrická tramvaj, světelná fontána

17. 10. 2010 - Dušan Drahoňovský

Za těmito a dalšími počiny se skrývá jeden z nejvýznamnějších českých vynálezců, techniků a průmyslníků – František Křižík. V roce 1881 dosáhl Křižík velkého úspěchu prezentací svého nejvýznamnějšího vynálezu, obloukové lampy se samočinnou regulací, na výstavě v Paříži.

Číst dál »

Tiskařská technika hlubotisku – heliogravura

17. 10. 2010 - Dušan Drahoňovský

Hlubotisk (lépe tisk z hloubky) je skupina tiskařských technik, při nichž místa tisknoucí (odevzdávající barvu) jsou položena hlouběji než místa netisknoucí. Při tisku se nanese na celou tiskovou plochu barva, která vyplní všechny její prohlubně. S povrchu jež se tisknout nemá se přebytek barvy odstraní.

Číst dál »

Zákon dědičnosti

17. 10. 2010 - Dušan Drahoňovský

Bývají také často nazývány Mendelovými zákony po svém objeviteli, kterým byl Gregor Johann Mendel. V roce 1866 na základě analýz genetického křížení a proměnlivosti znaků u rostlin, zejména hrachu, formuloval své zákony dědičnosti.

Číst dál »

Lodní šroub

17. 10. 2010 - Dušan Drahoňovský

Myšlenkou na využití Archimédova šroubu k pohonu plavidel se ve svých úvahách zabýval již v 16. století Leonardo da Vinci. Ovšem teprve konstruktér Josef Ludvík František Ressel jako první navrhl a vyzkoušel (1826, patent 1827) optimální tvar lodního šroubu a jeho umístění vodorovně pod záď lodi před kormidlo. Tento vynález tak postupně vytlačil rozšířený kolesový mechanismus pohonu lodí.

Číst dál »

Buněčná struktura, struktura orgánů a kinesiskop

17. 10. 2010 - Dušan Drahoňovský

Fyziologie – buněčná struktura, struktura orgánů; užití animace ve vědě a výuce – kinesiskop. To jsou jen některé z mnohých oblastí do kterých svou bohatou vědeckou činností zasáhl český lékař a biolog Jan Evangelista Purkyně. Zabýval se mj. studiem stavby oka, mozečku, testováním účinků mnoha látek (farmakologie), stavbou a funkcí rostlinných buněk, studiemi sluchu, kožního povrchu, orgánů lidské řeči, mechanismem trávení, či krevním oběhem a dýcháním.

Číst dál »

Bleskosvod (Hromosvod)

17. 10. 2010 - Dušan Drahoňovský

Václav Divíšek, známější jako Prokop Diviš, se věnoval myšlence sestrojení zařízení, jež by odebíralo z bouřkových mraků nakumulovaný elektrický náboj. Roku 1754 pak sestrojil první uzemněný bleskosvod na světě, který byl vztyčen 15. června toho roku v Příměticích u Znojma. Vynález ovšem nenašel zprvu pochopení a vzbuzoval u místních lidí obavy.

Číst dál »