logo Vlastenci.cz | logo Vlast.cz | logo Fórum | logo E-Shop | logo Časopis | logo Nová česká vlajka | logo Facebook | logo Twitter | logo YouTUBE

Rubrika Česká hymna

Českou hymnu snad všichni známe, pokud ne, i tu zde naleznete nejen s notami, ale i ve zvukovém souboru. Víte, že původní píseň má další sloku? A že existují regionální varianty pro Moravu či Slovensko? A že se za první republiky zpívala i německy a maďarsky? To jsou věci, viďte. Přitom nebyla jedinou kandidátkou na hymnu, různých vlasteneckých písní je plno. Třeba známé „Čechy krásné“, ale to je spíš regionální píseň, stejně jako „Jsem Moravan“, která se považuje za neoficiální hymnu Moravy. Česká hymna má ale i chorvatskou či slovinskou variantu, tam se zpívá jako lidová píseň. Ale „Kde domov můj“ nebyla jedinou hymnou našeho národa. Byl tu onen známý Svatováclavský chorál nebo duchovní píseň Hospodine pomiluj ny. A za Rakouska-Uherska jsme museli zpívat rakouskou hymnu, měla dokonce českou variantu a zněla jako současná německá. Více v článcích níže.


Hymna České republiky

21. 1. 2013 - Petr Štěpán

Hymna České republiky – její autoři, historie i různé verze. Hymna, jak ji známe teď je pouze první slokou z písně z hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka, aneb žádný hněv a žádná rvačka a hudbu složil František Škroup.

Číst dál »

Další slova na nápěv Kde domov můj

20. 1. 2013 - Externí přispěvatel

Text „kde domov můj“ má sám o sobě více slok. V minulosti však vznikla řada dalších textů, na příklad pro jednotlivá území Československé republiky, ale i varianty v jiných jazycích (německy, maďarsky apod.).

Číst dál »

Československá hymna

19. 1. 2013 - Petr Štěpán

Hymna republiky Československé se skládala z české hymny „Kde domov můj?“ a ze slovenské hymny „Nad Tatrou sa blýska“. Slovenská část se od současné slovenské hymny nelišila jen kratší délkou, ale i slovem (místo „zastavme ich“ se zpívalo „zastavme sa“).

Číst dál »

Hymna Rakousko-Uherska

18. 1. 2013 - Petr Štěpán

V době vlády Habsburků se hrála rakouská hymna, jejíž melodii dnes užívá na příklad Německo nebo Lichtenštejnsko. Hudbu složil Franz J. Haydn. Existoval i český překlad z němčiny.

Číst dál »

Svatováclavský chorál

17. 1. 2013 - Petr Štěpán

Stará církevní hymna zřejmě z 12. století, taktéž plnila částečně funkci národní hymny.
Novodobý překlad pochází z 19. století.

Číst dál »

Hospodine pomiluj ny

16. 1. 2013 - Petr Štěpán

Nejstarší známá duchovní píseň, plnila funkci hymny i bojové písně a hrála se při korunovaci.
Pochází zřejmě z přelomu 10. a 11. století, poprvé byla doložena ve spisu z roku 1055.

Číst dál »

Vlastenecké hory – Čechy krásné, čechy mé

15. 1. 2013 - Externí přispěvatel

Známá píseň, na příklad z filmu Vesničko má, středisková. Nechybí snad v žádném vlasteneckém zpěvníku. Jen názvy se mírně liší. Původně Vlastenecké hory se dnes zvou Čechy krásné, Čechy mé.

Číst dál »

Jsem Moravan

15. 1. 2013 - Externí přispěvatel

V současnosti nejčastěji označovaná skladba za „moravskou hymnu“. Vlasteneckou píseň oslavující především historii Velké Moravy stvořil Václav Novotný.

Číst dál »

Slezská hymna

14. 1. 2013 - Externí přispěvatel

S hymnou (českého) Slezska je to o něco složitější než s hymnou Moravy. Vznikly 4 texty a k nim 13 nápěvů.

Číst dál »

Lužická hymna

13. 1. 2013 - Externí přispěvatel

Lužice byla po dlouhou dobu součástí Českých zemí a na jejím území (dnes převážně v Německu) se uchovalo původní slovanské osídlení. Jako připomínku na tento zapomenutý národ Lužických Srbů, kteří k nám mají poměrně blízko, uvádíme jejich hymnu. Slova napsal Handrij Zejler a melodii složil Korla Awgust Kocor.

Číst dál »

Vlastenecké písně

17. 5. 2009 - Vlastenci.cz

Zde naleznete nápěvy, texty a popisy vlasteneckých písní ze zemí bývalé Československé republiky. Vzhledem k tomu, že písně se zpívaly po několik generací, docházelo k částečným obměnám textu, některé písně proto můžete znát pod jinými názvy.

Číst dál »