Jsem Moravan

Jsem Moravan

Autorem je Václav Novotný. Nápěv podle Polenského sokolského zpěvníku společ., III. díl, 1904

Jsem Moravan — toť chlouba má,
kdo, rcete, otčinu mou zná?
Kdo zná ten požehnaný kraj,
ten utěšený zemský ráj?
Ó Moravo — ty vlasti má,
tys země moje přemilá!

Zde Rostislav, zde Svatopluk
mé drahé mluvy střehli zvuk.
Zde posvátný konával děj
na Velehradě Metoděj.
Ó Moravo, ó vlasti má,
tys dávnou slávou věnčená!

Zde Olomúc, kde Jaroslav
byl potřel Tatar vrahóv dav;
zde Moravan vždy k boji stál,
když ve zbraň volal jeho král!
Ó Moravo, ó vlasti má,
tys krví otců svěcená!

Zde každý kraj má nový div —
zde dobrodružný lid je živ.
Ten miluje svou Moravu
a dbá o její oslavu.
Jsem Moravan, k tomu se znám
a za vlast statek, život dám!

Hudba v souboru mp3 ke stažení ZDE.

Ze zpěvníku Zpívající Čechoslovák


Uveřejněno

v

,

od