logo Vlastenci.cz | logo Vlast.cz | logo Fórum | logo E-Shop | logo Časopis | logo Nová česká vlajka | logo Facebook | logo Twitter | logo YouTUBE

Články na téma: hymna

Hymna České republiky

21. 1. 2013 - Petr Štěpán

Hymna České republiky – její autoři, historie i různé verze. Hymna, jak ji známe teď je pouze první slokou z písně z hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka, aneb žádný hněv a žádná rvačka a hudbu složil František Škroup.

Full Story »

Další slova na nápěv Kde domov můj

20. 1. 2013 - Externí přispěvatel

Text „kde domov můj“ má sám o sobě více slok. V minulosti však vznikla řada dalších textů, na příklad pro jednotlivá území Československé republiky, ale i varianty v jiných jazycích (německy, maďarsky apod.).

Full Story »

Československá hymna

19. 1. 2013 - Petr Štěpán

Hymna republiky Československé se skládala z české hymny „Kde domov můj?“ a ze slovenské hymny „Nad Tatrou sa blýska“. Slovenská část se od současné slovenské hymny nelišila jen kratší délkou, ale i slovem (místo „zastavme ich“ se zpívalo „zastavme sa“).

Full Story »

Hymna Rakousko-Uherska

18. 1. 2013 - Petr Štěpán

V době vlády Habsburků se hrála rakouská hymna, jejíž melodii dnes užívá na příklad Německo nebo Lichtenštejnsko. Hudbu složil Franz J. Haydn. Existoval i český překlad z němčiny.

Full Story »

Svatováclavský chorál

17. 1. 2013 - Petr Štěpán

Stará církevní hymna zřejmě z 12. století, taktéž plnila částečně funkci národní hymny.
Novodobý překlad pochází z 19. století.

Full Story »

Hospodine pomiluj ny

16. 1. 2013 - Petr Štěpán

Nejstarší známá duchovní píseň, plnila funkci hymny i bojové písně a hrála se při korunovaci.
Pochází zřejmě z přelomu 10. a 11. století, poprvé byla doložena ve spisu z roku 1055.

Full Story »

Vlastenecké hory – Čechy krásné, čechy mé

15. 1. 2013 - Externí přispěvatel

Známá píseň, na příklad z filmu Vesničko má, středisková. Nechybí snad v žádném vlasteneckém zpěvníku. Jen názvy se mírně liší. Původně Vlastenecké hory se dnes zvou Čechy krásné, Čechy mé.

Full Story »

Jsem Moravan

15. 1. 2013 - Externí přispěvatel

V současnosti nejčastěji označovaná skladba za „moravskou hymnu“. Vlasteneckou píseň oslavující především historii Velké Moravy stvořil Václav Novotný.

Full Story »

Slezská hymna

14. 1. 2013 - Externí přispěvatel

S hymnou (českého) Slezska je to o něco složitější než s hymnou Moravy. Vznikly 4 texty a k nim 13 nápěvů.

Full Story »

Lužická hymna

13. 1. 2013 - Externí přispěvatel

Lužice byla po dlouhou dobu součástí Českých zemí a na jejím území (dnes převážně v Německu) se uchovalo původní slovanské osídlení. Jako připomínku na tento zapomenutý národ Lužických Srbů, kteří k nám mají poměrně blízko, uvádíme jejich hymnu. Slova napsal Handrij Zejler a melodii složil Korla Awgust Kocor.

Full Story »