hymna

 • Hymna České republiky

  Hymna České republiky

  Hymna České republiky – její autoři, historie i různé verze. Hymna, jak ji známe teď je pouze první slokou z písně z hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka, aneb žádný hněv a žádná rvačka a hudbu složil František Škroup.

 • Další slova na nápěv Kde domov můj

  Další slova na nápěv Kde domov můj

  Text „kde domov můj“ má sám o sobě více slok. V minulosti však vznikla řada dalších textů, na příklad pro jednotlivá území Československé republiky, ale i varianty v jiných jazycích (německy, maďarsky apod.).

 • Československá hymna

  Československá hymna

  Hymna republiky Československé se skládala z české hymny „Kde domov můj?“ a ze slovenské hymny „Nad Tatrou sa blýska“. Slovenská část se od současné slovenské hymny nelišila jen kratší délkou, ale i slovem (místo „zastavme ich“ se zpívalo „zastavme sa“).

 • Hymna Rakousko-Uherska

  Hymna Rakousko-Uherska

  V době vlády Habsburků se hrála rakouská hymna, jejíž melodii dnes užívá na příklad Německo nebo Lichtenštejnsko. Hudbu složil Franz J. Haydn. Existoval i český překlad z němčiny.

 • Svatováclavský chorál

  Svatováclavský chorál

  Stará církevní hymna zřejmě z 12. století, taktéž plnila částečně funkci národní hymny. Novodobý překlad pochází z 19. století.

 • Hospodine pomiluj ny

  Hospodine pomiluj ny

  Nejstarší známá duchovní píseň, plnila funkci hymny i bojové písně a hrála se při korunovaci. Pochází zřejmě z přelomu 10. a 11. století, poprvé byla doložena ve spisu z roku 1055.

 • Vlastenecké hory – Čechy krásné, čechy mé

  Vlastenecké hory – Čechy krásné, čechy mé

  Známá píseň, na příklad z filmu Vesničko má, středisková. Nechybí snad v žádném vlasteneckém zpěvníku. Jen názvy se mírně liší. Původně Vlastenecké hory se dnes zvou Čechy krásné, Čechy mé.

 • Jsem Moravan

  Jsem Moravan

  V současnosti nejčastěji označovaná skladba za „moravskou hymnu“. Vlasteneckou píseň oslavující především historii Velké Moravy stvořil Václav Novotný.

 • Slezská hymna

  Slezská hymna

  S hymnou (českého) Slezska je to o něco složitější než s hymnou Moravy. Vznikly 4 texty a k nim 13 nápěvů.

 • Lužická hymna

  Lužická hymna

  Lužice byla po dlouhou dobu součástí Českých zemí a na jejím území (dnes převážně v Německu) se uchovalo původní slovanské osídlení. Jako připomínku na tento zapomenutý národ Lužických Srbů, kteří k nám mají poměrně blízko, uvádíme jejich hymnu. Slova napsal Handrij Zejler a melodii složil Korla Awgust Kocor.