Vlastenecké písně

Vážení návštěvníci,
v této kategorii budeme uveřejňovat nápěvy, texty a popisy vlasteneckých písní ze zemí Československé republiky.  Jsme si vědomi nedokonalosti a jistě nevíme vše. Pokud někde naleznete chybnou informaci nebo naopak nějakou budete postrádat, neváhejte nás kontaktovat.

Vzhledem k tomu, že písně byly většinou zpívány několika generacemi, docházelo k částečným obměnám textu (místy byly dosazeny synonyma či změněn slovosled, jinde zas byly pro oblíbenost melodie psány i jiné texty) i názvů (Sokolský den je označován  jako Čtvrtého července , Šestého července a dokonce i Osmý listopade), je možné že píseň kterou znáte pod vžitým názvem zde najdete pod jiným.

[catlist id=38 orderby=title numberposts=-1 order=ASC]


Uveřejněno

v

od

Značky: