O češtině

 • Velká a malá písmena

  Velká a malá písmena

  Údajně nejtěžší věc na češtině. A je pravda, že někdy dá velkou práci rozhodnout, kdy a jak napsat název instituce či místa s velkými písmeny. Angličtina to má jednoduché, vše píše velkým, snad kromě předložek. V češtině můžeme velkými písmeny lehce změnit i to, o čem píšeme. Víte jaký je rozdíl mezi Náměstím Republiky a…

 • Předpony s- a z-

  Předpony s- a z-

  Po „ýčkách“ snad nejtěžší záležitost, i když obecně se jako o nejtěžší věci hovoří o psaní velkých písmen. Špatným použitím s, nebo z můžeme zcela změnit význam věty.

 • Předložky s a z

  Předložky s a z

  Zdánlivě jednoduchá záležitost, která ale v češtině pomalu zaniká. Když sundáváme něco ze skříně, použijeme zcela jistě předložku „ze“, když ale smetáváme prach, tak jej musíme smést se skříně. Zvláštní lahůdkou jsou pak spíše knižní výrazy jako „být s to“ nebo „kdo s koho“.

 • Mě, mně

  Mě, mně

  Tradiční chybou je nesprávné psaní zájmena mě (mně). Dále existuje řada slov, kde se píše, nebo naopak nepíše, písmeno „n“ před „ě“. Tuto problematiku si rozebereme zde.

 • Bje, vje, vě, pě

  Bje, vje, vě, pě

  Špatným napsání slova, kde místo -ě- použijeme -je- můžeme naprosto změnit význam sdělení. Třeba takové přátelské objetí stojí proti počtu obětí neštěstí. Objet můžeme autem dům, a pak si v něm dát oběd.

 • Vyjmenovaná slova

  Vyjmenovaná slova

  Vyjmenovaná slova jsou zpočátku noční můrou školáků, ale zapamatovat si pár slov není to nejtěžší. Proč vlastně existují vyjmenovaná slova? Vznikla historicky, v minulosti se totiž y a i vyslovovaly odlišně (v řadě jazyků to tak nadále je, na příklad v polštině) a u některých nářečí v ČR tato vlastnost zůstala. Znát vyjmenovaná slova a…

 • Mluvnické kategorie

  Mluvnické kategorie

  Mluvnické kategorie jsou nám všem velmi dobře známé ze školy. Kolikrát jsme se jich nadefinovali. Jednou z nejdůležitějších věcí je znát fungování pádů, hodí se to i při studiu cizích jazyků.

 • Tvarosloví

  Tvarosloví

  Víte jak dělíme slova? Pokud si na to přesně ze školy nevzpomínáte, tak rychle čtěte zde. :-)

 • Hláskosloví

  Hláskosloví

  Znát hlásky a umět je dobře rozdělit je důležité především pro výslovnost. Často závisí na mnoha podnětech, kdy a jak se které písmeno má správně vyslovit. Typická pro češtinu je spodoba znělosti, kdy se znělé hlásky na konci slov vyslovují jako jejich neznělé protějšky.

 • Základní jazykové pojmy

  Základní jazykové pojmy

  Homonyma, antonyma, prefixy i sufixy, dokonavá nebo nedokonavá slovesa, časování či ohýbání. Z toho může jít jednomu hlava kolem, přitom to není tak složité…