logo Vlastenci.cz | logo Vlast.cz | logo Fórum | logo E-Shop | logo Časopis | logo Nová česká vlajka | logo Facebook | logo Twitter | logo YouTUBE

Rubrika O češtině

Někdy říkáme, že čeština je nejtěžší jazyk na světě. Lingvisté říkají, že každý jazyk je těžký stejně, protože malé děti se je naučí zhruba rychle. Čeština není určitě o mnoho těžší, než jiné slovanské jazyky. A na příklad finština má dvakrát tolik pádů. Tak či onak, abychom se mohli dorozumívat na slušné úrovni, musíme umět dobře česky psát. V této rubrice se budeme zabývat českým jazykem, hlavně základy gramatiky. Na našich stránkách naleznete i testy, abyste mohli ozkoušet své jazykové dovednosti. Ani my samozřejmě nejsme neomylní (kdo se někdy nespletl v čárce, že :), když narazíte na chybu, nebojte se nám napsat. Základní pomůckou nám stále zůstává příručka Ústavu pro jazyk český. Z té nejčastěji čerpáme.


Velká a malá písmena

22. 9. 2009 - Petr Štěpán

Údajně nejtěžší věc na češtině. A je pravda, že někdy dá velkou práci rozhodnout, kdy a jak napsat název instituce či místa s velkými písmeny. Angličtina to má jednoduché, vše píše velkým, snad kromě předložek. V češtině můžeme velkými písmeny lehce změnit i to, o čem píšeme. Víte jaký je rozdíl mezi Náměstím Republiky a náměstím Republiky?

Číst dál »

Předpony s- a z-

22. 9. 2009 - Petr Štěpán

Po „ýčkách“ snad nejtěžší záležitost, i když obecně se jako o nejtěžší věci hovoří o psaní velkých písmen. Špatným použitím s, nebo z můžeme zcela změnit význam věty.

Číst dál »

Předložky s a z

22. 9. 2009 - Petr Štěpán

Zdánlivě jednoduchá záležitost, která ale v češtině pomalu zaniká. Když sundáváme něco ze skříně, použijeme zcela jistě předložku „ze“, když ale smetáváme prach, tak jej musíme smést se skříně. Zvláštní lahůdkou jsou pak spíše knižní výrazy jako „být s to“ nebo „kdo s koho“.

Číst dál »

Mě, mně

22. 9. 2009 - Petr Štěpán

Tradiční chybou je nesprávné psaní zájmena mě (mně). Dále existuje řada slov, kde se píše, nebo naopak nepíše, písmeno „n“ před „ě“. Tuto problematiku si rozebereme zde.

Číst dál »

Bje, vje, vě, pě

22. 9. 2009 - Petr Štěpán

Špatným napsání slova, kde místo -ě- použijeme -je- můžeme naprosto změnit význam sdělení. Třeba takové přátelské objetí stojí proti počtu obětí neštěstí. Objet můžeme autem dům, a pak si v něm dát oběd.

Číst dál »

Vyjmenovaná slova

22. 9. 2009 - Petr Štěpán

Vyjmenovaná slova jsou zpočátku noční můrou školáků, ale zapamatovat si pár slov není to nejtěžší. Proč vlastně existují vyjmenovaná slova? Vznikla historicky, v minulosti se totiž y a i vyslovovaly odlišně (v řadě jazyků to tak nadále je, na příklad v polštině) a u některých nářečí v ČR tato vlastnost zůstala. Znát vyjmenovaná slova a umět je používat je základní znalostí každého gramotného člověka.

Číst dál »

Mluvnické kategorie

22. 9. 2009 - Petr Štěpán

Mluvnické kategorie jsou nám všem velmi dobře známé ze školy. Kolikrát jsme se jich nadefinovali. Jednou z nejdůležitějších věcí je znát fungování pádů, hodí se to i při studiu cizích jazyků.

Číst dál »

Tvarosloví

22. 9. 2009 - Petr Štěpán

Víte jak dělíme slova? Pokud si na to přesně ze školy nevzpomínáte, tak rychle čtěte zde. :-)

Číst dál »

Hláskosloví

22. 9. 2009 - Petr Štěpán

Znát hlásky a umět je dobře rozdělit je důležité především pro výslovnost. Často závisí na mnoha podnětech, kdy a jak se které písmeno má správně vyslovit. Typická pro češtinu je spodoba znělosti, kdy se znělé hlásky na konci slov vyslovují jako jejich neznělé protějšky.

Číst dál »

Základní jazykové pojmy

22. 9. 2009 - Petr Štěpán

Homonyma, antonyma, prefixy i sufixy, dokonavá nebo nedokonavá slovesa, časování či ohýbání. Z toho může jít jednomu hlava kolem, přitom to není tak složité…

Číst dál »

O češtině

22. 9. 2009 - Petr Štěpán

Ten náš rodný jazyk. Jednou ho milujeme, později proklínáme, pro jeho složitost. Známý vtip praví, že ,,Čeština se skládá z výjimek, z výjimek z výjimek a z výjimek z výjimek výjimek.“ Pojďme se podívat, jak je to doopravdy.

Číst dál »