Hláskosloví

Nyní se přesuneme k jednoduchému dělení.

Hlásky rozdělujeme na:
-samohlásky
-souhlásky
-dvojhlásku

SAMOHLÁSKY

Jsou a,e,i,o,u,y a dělí se na krátké a dlouhé.

SOUHLÁSKY

Podle tvrdosti

Tvrdé:
h,ch,k,r,d,t,n a píše se v nich vždy (kromě výjimek) tvrdé Y.

Měkké:
ž,š,c,č,ř,j,ď,ť,ň a píše se po nich vždy měkké I.

Obojetné:
b,f,l,m,p,s,v,z a seznam slov, ve kterých se po nich píše tvrdé Y se nazývají VYJMENOVANÁ SLOVA.

Podle znělosti

Pomůcka: Znělé souhlásky nelze šeptat, neznělé ano.

Párové:
Mají svůj znělý nebo neznělý protějšek.
Znělé:B, V, D, Ď, Z, Ž, G, H
Neznělé:P, F, T, Ť, S, Š, K, CH

Nepárové:
Nemají svůj znělý nebo neznělý protiklad.
Jen znělé:M, N, Ň, J, L ,R
Jen neznělé:C, Č

Znělé/Neznělé:
Nelze určit Ř

DVOJHLÁSKA

Jedinou dvojhláskou je ou.

Dělení českých hlásek
Dělení českých hlásek

Zdroj:
Pravidla českého pravopisu (Fin Publishing – 2005)
Slovník spisovné češtiny (Academia – 2006)
Odmaturuj! Z českého jazyka (Didaktis – 2002)
Mapka z českého jazyka 1 a 2 (Didaktis – 2001)
Moravsko-Český slovník


Uveřejněno

v

od

Značky: