Propaganda

 • Česká propaganda před vznikem Československa

  Česká propaganda před vznikem Československa

  Plakátová propaganda z doby před vznikem Československa, především v letech první světové války, ale i během národního obrození a období po něm. Propaganda se vyznačovala především protihabsburskou a protirakouskou tematikou a povzbuzení Čechoslováků v boji v legiích.

 • Vlastenecké a propagandistické plakáty První republiky

  Vlastenecké a propagandistické plakáty První republiky

  Propaganda demokratického Československa v době meziválečné a těsně poválečné. Týkala se především prvního prezidenta T. G. Masaryka, Československých legií, armády, ale poté i ohrožení ze strany nacistického Německa a „Mnichova“.

 • Totalitní propaganda v Československu

  Totalitní propaganda v Československu

  Výběr ze státní propagandy socialistického Československa z let 1948-1989. Propaganda se týkala budovatelských, protikapitalistických, protiamerických a válečných témat.