Předložky s a z

Předložky sz se v písmu rozlišují podle toho, s kterým pádem se ve větě pojí.(bez zřetele k výslovnosti)

s (se)

s (se) se pojí s 7. pádem – s tebou, se synem, s radostí, s pochopením, s penězi;
s (se) se pojí s 4. pádem – objevuje se pouze v knižních výrazech, být s to, kdo s koho;

z (ze)

z (ze) se pojí pouze s 2. pádem – vstát ze židle, přijet z chalupy, milovat z celého srdce, létat z místa na místo, pochází z Opavy, z očí do očí, spadnout ke stromu, zvýšit cenu z… aj.

POZNÁMKA
Jen v případě, kdy pisatel považuje za potřebné naznačit předložkou východisko pohybu z povrchu pryč, popř. po povrchu dolů, může zvolit předložku s (se):
setřít prach se stolu, se skříně apod.

Zdroj:
Pravidla českého pravopisu (Fin Publishing – 2005)
Slovník spisovné češtiny (Academia – 2006)
Odmaturuj! Z českého jazyka (Didaktis – 2002)
Mapka z českého jazyka 1 a 2 (Didaktis – 2001)
Moravsko-Český slovník


Uveřejněno

v

od

Značky: