Mě, mně

mě-

Píšeme vždycky v kořenu slova: město, měřit, měsíc aj.

Dále:
-rozhraní slova se řídíme podle stavby slova:
soukro – soukrojší – soukro
stříd – střídjší – stříd
tajemný – tajemnější – tajemně
rozumný – rozumnější – rozumně

-výjimkou je slovo tamější, to píšeme s -e-.
protože není 2. stupněm přídavného jména tamní.
Toto slovo bylo utvořeno od zájmenného příslovce tam s příponou -ější, podobně jako slova dol-ejší, hoř-ejší apod.

-mě-/-mně-

Při rozhodování o psaní -mě- nebo -mně- v různých slovesných tvarech nám pomáhá podoba tvaru 3. osoby jednotného čísla přítomného času:
umí – ut – ul – u
porozumí – porozut – porozul – porozu
zatemní – zatemnit – zatemnil – zatemně
uzemní – uzemnit – uzemnil – uzemně

-od sloves zapomenout, připomenoutvzpomenout se tvoří minulé tvary dvojím způsobem:
zapomněl – zapomenul
vzpomněl – vzpomenul

Zájmeno mě/mně

-u tvaru zájmena píšeme:
2. (koho čeho) a 4. (koho co) pádě: – Tebe
3. (komu čemu) a 6. (kom čem) pádě: m – Tobě

Zdroj:
Pravidla českého pravopisu (Fin Publishing – 2005)
Slovník spisovné češtiny (Academia – 2006)
Odmaturuj! Z českého jazyka (Didaktis – 2002)
Mapka z českého jazyka 1 a 2 (Didaktis – 2001)
Moravsko-Český slovník


Uveřejněno

v

od

Značky: