Tvarosloví

Čeština má 2 druhy slov:
slova ohebná – skloňují se (slovesa se časují)
slova neohebná – neskloňují se.


Jsou to tyto skupiny:

Ohebná:

 • PODSTATNÁ JMÉNA
  (např.: pes, strom, láska, batole)
 • PŘÍDAVNÁ JMÉNA
  (např.: červený, zlý, nejlepší)
 • ZÁJMENA
  (např.: on, ony, jemu)
 • ČÍSLOVKY
  (např.: dvacet, pět tisíc, osmý, patery)
 • SLOVESA
  (např.: svítit, létal, hanobit)

 

Neohebná:

 • PŘÍSLOVCE
  (např.: rychle, červeně, ošklivě)
 • PŘEDLOŽKY
  (např.: na, u, před, k)
 • SPOJKY
  (např.: se, a)
 • ČÁSTICE
  (např.: ať, kéž, nechť)
 • CITOSLOVCE
  (např.: au, hop, bác)
Slovní druhy v češtině.
Slovní druhy v češtině.

 

Zdroj:
Pravidla českého pravopisu (Fin Publishing – 2005)
Slovník spisovné češtiny (Academia – 2006)
Odmaturuj! Z českého jazyka (Didaktis – 2002)
Mapka z českého jazyka 1 a 2 (Didaktis – 2001)
Moravsko-Český slovník


Uveřejněno

v

od

Značky: