Bje, vje, vě, pě

Bje, vje
Píšeme tehdy, pokud je po předponách ob- nebo v- následuje kořen začínající skupinou je-:
ob-jevit, ob-jet, ob-jednávka, v-jezd, v-jem atd.

Bě, vě
Píšeme ve všech ostatních případech:
běžet, oběd, oběť, sběr, hříbě, závětří, věc, věnec atd.


Pě se píše vždy, protože žádná předpona nekončí na p.
vypětí, sepětí, zpěv, opět, napětí atd.


Pě se píše vždy, protože žádná předpona nekončí na p.
vypětí, sepětí, zpěv, opět, napětí atd.

Zdroj:
Pravidla českého pravopisu (Fin Publishing – 2005)
Slovník spisovné češtiny (Academia – 2006)
Odmaturuj! Z českého jazyka (Didaktis – 2002)
Mapka z českého jazyka 1 a 2 (Didaktis – 2001)
Moravsko-Český slovník


Uveřejněno

v

od

Značky: