Mluvnické kategorie

Pády

Pád je prostředek, kterým se vyjadřuje tvarová změna slova.

Pomocí pádu se jméno zapojuje do věty. Čeština má 7 pádů, na které se ptáme pádovými otázkami.

Pády
Pády

POZNÁMKA
Všechny pády mohou být bezpředložkové (prosté) nebo předložkové,
kromě lokálu (6. pád), který je povinen předložkový.
Nominativ (1. pád) a vokativ (2. pád) bývají prosté.

Časování

Jediným slovním druhem, který se časuje jsou SLOVESA.
Čeština obsahuje 3 časy:

Přítomný (prézens) – probíhá v okamžiku promluvy (nesu, vidíte).

Minulý (préteritum) – děj proběhl před okamžikem promluvy.
Tvoří se z příčestí minulého a přítomných tvarů pomocného slovesa být (nesl jsem).
Pro 3.os. j. i mn. čísla se pomocné sloveso vynechává (nesli).

Budoucí (futurum) – děj proběhne, bude ukončen po okamžiku promluvy.
Od nedokonavých sloves se tvoří formou složenou (budoucí čas pomocného slovesa být + infinitiv, např. budu psát),
od sloves dokonavých formou jednoduchou (koncovkami času přítomného, např. dopíšu).

Příklady:
(infinitiv – přítomný čas – minulý – budoucí) dělat – dělá – dělal – bude dělat
dělat – dělají – dělali – budou dělat
jíst – jí – jedl – bude jíst
jíst – jí – jedly – budou jíst

Rody

Čeština má 3 rody:
Mužský (kůň, keř)
Ženský (motorka, kost)
Střední (moře, auto)

Každý rod má své vzory:

Mužský rod se dělí na životnéneživotné rody:

Životné:
pán (motýl, lev)
muž (chodec, prodavač)
předseda (hrdina, Husita)
soudce (vojevůdce, strůjce)

Neživotné:
hrad / les (stůl, smyk)
stroj (boj, kroj)

Ženský rod:

žena (květina, svíčka)
růže (nůše, kůže)
píseň (lahev, plíseň)
kost (myš, zlost)

Střední rod:

město (auto, kormidlo)
moře (lože, pole)
kuře (morče, koště)
stavení (osvěžení, pobavení)

Rody a jejich vzory
Rody a jejich vzory

Zdroj:
Pravidla českého pravopisu (Fin Publishing – 2005)
Slovník spisovné češtiny (Academia – 2006)
Odmaturuj! Z českého jazyka (Didaktis – 2002)
Mapka z českého jazyka 1 a 2 (Didaktis – 2001)
Moravsko-Český slovník


Uveřejněno

v

od

Značky: