Předpony s- a z-

Psaní předpon s-z- se řídí jednak významem a jednak ustálenou tradicí.

s- (se-)

píšeme:

 • -u sloves vyjadřujících směrování shora dolů nebo z povrchu pryč:
  sestoupit, seskočit, sejmout, stékat, setřít, smazat, shodit, sfoukat, sešplhat, spadnout, stírat, smýt, svalit aj.
 • -u sloves vyjadřující směrování dohromady, na jednom místo, k sobě:
  sejít se, scházet se, seřadit se, sebrat, sběr, stočit, svinout, svírat, slepit, spona, skládat, splést, seřídit, shrabat, shodnout se, scvrknout se, shrbit se, sblížit se, sbratřit se, skamarádit se aj.
 • -v několika ustálených případech: schovat se, skonat, skončit, slevit, spasit, spáchat, stěžovat si, strávit, stvořit, stýskat si aj.

z- (ze-)

píšeme:

 • -u dokonavých sloves utvořených od sloves nedokonavých
  (kde vyjadřuje prostou dokonavost): zničit, zpozorovat, zorganizovat, zúročit, zesílit, zkritizovat, zfilmovat, zbarvit, zdřevěnět, zhroutit se, zděsit se aj.
 • -u dokonavých sloves utvořených od podstatných nebo přídavných jmen (kde vyjadřuje změnu stavu):
  zdokonalit, zdůraznit, zhudebnit, zkapalnit, znechutit, znemožnit, zesměšnit aj.
 • -u nedokonavých sloves utvořených příponou k slovesům dokonavým:
  zmírat, zjišťovat, zesilovat, zesměšňovat aj.
 • -v několika ustálených případech:
  Tento způsob se často shoduje se spisovnou výslovností!: skočit, splatit, schovat, spropitné 

  Ale někdy se liší: zpěčovat se, způsobit.
  zhostit se, zkoumat, zkumavka, zkoušet, zkouška, zkušenost, zpívat, zpěv, zpěvák, zpověď, zpytovat, zpupný, způsob, zřídit, ztepilý aj.

Dvojice slov rozlišené příponami s (se-) a z (ze-):

 • -obě slova jsou zřetelně rozlišena pravopisem i výslovností:
sedřít (kůži z těla) zedřít (se) (přílišnou námahou)
sjednat (mír) zjednat (pořádek)
slézat (se), slézt (dolů nebo dohromady) zlézat, zlézt (hory)
slíbat (líbáním setřít) zlíbat (někoho)
slít (dohromady) zlít (polít)
smazat (mazáním setřít) zmazat (ušpinit)
směna, směnit (peníze) změna, změnit (např.: změna barvy)
smotat (svinout) zmotat (splést)
sválet(ze svahu) zválet(poválet)
svést(dolů, dohromady, ke zlému) zvednout(zkazit)
svolat(pozvat k jednání) zvolat(vykřiknout)
svolit(souhlasit) zvolit(vyvolit)
svrhnout(dolů) zvrhnout(převrhnout)

Zdroj:
Pravidla českého pravopisu (Fin Publishing – 2005)
Slovník spisovné češtiny (Academia – 2006)
Odmaturuj! Z českého jazyka (Didaktis – 2002)
Mapka z českého jazyka 1 a 2 (Didaktis – 2001)
Moravsko-Český slovník


Uveřejněno

v

od

Značky: