Významný elektrotechnik a technik

“Moravským Edisonem“ byl Erich Roučka nazýván nikoli proto, že se se slavným americkým vynálezcem setkal a diskutoval s ním své nápady, ale hlavně pro svou práci jež se rozprostírala do nebývalé šíře na poli techniky a medicíny.

Erich Roučka se narodil 30. října 1888 ve Velkém Meziříčí. O techniku se zajímal již od dětství a tak již v deseti letech sestrojil svůj první ampérmetr a ve čtrnácti pec na tavení mosazi.

Studoval na německé Státní průmyslové škole v Brně, protože česká průmyslovka ještě v roce 1904 elektrotechniku nevyučovala.
Po absolutoriu se vydal sbírat zkušenosti do praxe. Univerzitní studium nikdy neabsolvoval, ale přesto mu byl nakonec udělen inženýrský titul za jeho dílo. Svou praxi započal v roce 1908 u Kolbena v Praze, později u Siemense v Berlíně. Po návratu zakládá v Blansku za vypůjčené peníze první výrobu měřicích přístrojů v Rakousku-Uhersku.

Sám vyvíjí, konstruuje a vede výrobu. Dodává spolehlivé přístroje značky ER v krátkých dodacích lhůtách a vítězí nad mnohými světovými značkami. Po válce odjíždí na studijní cestu po USA, kde se setkává s Edisonem, jež projeví velké uznání jeho nápadům. Roučka se zajímá především o automatické regulátory parních kotlů.

Po návratu domů se jeho podnik stal prvním dodavatelem multimetrů pro parní elektrárny, automatických regulátorů napájení vodou a další. Se svolením Karla Čapka začal používat pro tuto techniku značku ER ROBOT.

V roce 1929 staví nový závod ve Slatině, který se zaměřuje na výrobu nízkotlakých kotlů. Tyto výrobky záhy dobývají celý svět.
Jeho kotelny jsou čisté a neporovnatelné s tím, co bylo do té doby známo. Po roce 1945 se vzdal podnikatelské činnosti a chtěl se věnovat jen bádání. V roce 1947 odmítá lákavou nabídku z amerického Clevelandu na výzkum v oblasti ocelářství, poněvadž jak napsal; „Chci výsledky své práce zachovat své vlasti.“ Po únoru 1948 byla jeho továrna znárodněna. Pracoval v Metře Blansko, poté ve Výzkumném ústavu energetickém v Brně. Jeho návrhy však neměly šanci býti realizovány, tak nakonec v roce 1959 emigroval do Západního Berlína.

Později pracoval u firmy AEG v Německu. Dávno před svou emigrací napsal, že považuje “za nešťastné, jestliže mnozí naši talentovaní a pracovití lidé musí hledat obživu v cizině“ – tomuto smutnému osudu nakonec sám neunikl. Erich Roučka měl kolem 850 uznávaných patentů a to především v oblasti techniky, ale částečně i z oblasti medicíny. V roce 1937 prezentoval svou teorii o vzniku některých druhů nádorů vinou nesprávné výživy a životosprávy. Jako léčebnou metodu doporučoval režim mírné podvýživy a silné alkalizace organismu směsí solí draslíku, sodíku, vápníku a hořčíku. Jeho metoda byla ve své době prověřena lékaři a dočkal se oficiálního uznání své práce v tomto oboru. Erich Roučka také sestrojil funkční model srdce a krevního oběhu na který mu byl v roce 1950 udělen patent.

Dalším pokusným modelem byl detektor emocí a lží, jímž chtěl v kriminalistice v té době zcela neobvykle ověřovat výpovědi podezřelých. Roučka zemřel v emigraci v německém Ezeldorfu 16. března 1986.

Erich Roučka
Erich Roučka
Erich Roučka
Erich Roučka
Voltmetr
Voltmetr

Uveřejněno

v

od

Značky: