Buď zdráva, vlasti Sokolů

Buď zdráva, vlasti Sokolů

Hudba i slova : Karel WEIS

Žel, slova se stala za totalit skutečností a nejeden Sokol skončil na popravišti pro vlast.

Buď zdráva, vlasti Sokolů,
ty matko sladká, drahá!
kde prsa jich co hněv a vztek,
co úskok arcivraha!
Kde sokoličí tuhý spár,
co do nepřátel zloby:
||:Kde křídlo mává sokolí,
tam strachu není mdloby :||

Za vzorem otců Táborů
hle, děti jejich v davu
jsou pro tě, vlasti, hotovy
jít třeba na popravu.
jen povel: hejno Sokolí
svá křádkla vypne hbitá
||: na vrahy tvé již poletí,
jak střela z luku lítá :||


Uveřejněno

v

od

Značky: