Buněčná struktura, struktura orgánů a kinesiskop

Fyziologie – buněčná struktura, struktura orgánů; užití animace ve vědě a výuce – kinesiskop.

To jsou jen některé z mnohých oblastí do kterých svou bohatou vědeckou činností zasáhl český lékař a biolog Jan Evangelista Purkyně.

Zabýval se mj. studiem stavby oka, mozečku, testováním účinků mnoha látek (farmakologie), stavbou a funkcí rostlinných buněk, studiemi sluchu, kožního povrchu, orgánů lidské řeči, mechanismem trávení, či krevním oběhem a dýcháním. Prováděl experimenty v oblasti embryologie, zdokonalil a vyvinul mnohé mikroskopické techniky a mnoho dalších.

K velice významným počinům patří též formulace buněčné teorie roku 1837. Za důležitý vědecký přínos lze považovat prosazení nového pojetí fyziologie, kterou chápe jako experimentální vědu navazující na poznatky chemie, fyziky a dalších přírodních věd.

V rámci zavádění metod výuky pomocí experimentů a znázorňování sestrojil přístroj zvaný kinesiskop, umožňující předvést jednoduchou animaci obrázků. Později se pokoušel jednotlivé sekvence animace zachytit fotografickou cestou. Známé jsou jeho animované prezentace tepajícího srdce a krevního oběhu. Touto cestou se tedy také stal průkopníkem animovaného filmu.

Jan Evangelista Purkyně se narodil 18. prosince 1787 v Libochovicích na Litoměřicku. Studoval filozofii a medicínu na pražské univerzitě, kde studia roku 1818 úspěšně zakončil. Působil jako profesor na univerzitě ve Vratislavi (tehdy pruské Breslau, dnes Wrocław), a od roku 1850 na univerzitě v Praze.

Roku 1853 založil, dodnes vycházející časopis Živa. Významná je také jeho činnost buditelská a politická. Věnoval se také překládání, mj. Schillerových básní do češtiny, či Čelakovského Ohlasy písní českých do polštiny a mnohým dalším činnostem na podporu slovanské kultury. Roku 1848 se účastnil Slovanského sjezdu v Praze. Byl členem několika (londýnské, vídeňské, pařížské) učených společností, akademií, a také poslancem zemského sněmu. Obdržel několik vyznamenání, čestný doktorát a rytířský řád. Purkyně zemřel 28. července 1869 v Praze a je pochován na vyšehradském Slavíně. Jako vynikající český malíř je známý jeho syn Karel.


Uveřejněno

v

od

Značky: