Česká hymna má více textů i překladů do jiných jazyků.

Přesněji řečeno, pro píseň Kde domov můj existuje řada nápěvů, tedy slov. Nápěvy se obvykle vztahují k některému z míst naší země. Existují tak nápěvy o regionech, jako je Podřipsko, ale třeba i o Pardubicích. Na druhé straně existují nápěvy o Moravě či Slovensku. Jelikož v minulosti se jisté popularity dostalo i panslavismu, existuje i slovanský nápěv.

Naše současná hymna se stala oblíbenou písní. Vznikly proto i cizojazyčné verze. Kromě oficiálního německého a maďarského překladu, které bylo možné za první republiky zpívat, jsou tu i lidové texty chorvatské, slovinské a další.

Většinu ze zmíněných nápěvů si můžete prohlédnout v tomto článku. Základní informace o naší hymně včetně zvukového záznamu jak orchestrální či sborové verze naleznete zde. Překvapením pro vás bude, že ve zmíněném článku naleznete i zvukový záznam české hymny jako chorvatské lidové písně.

 


Uveřejněno

v

od

Značky: