České země na rozdíl od Polska či Slovenska existovaly přes tisíc let.

Slovensko jako takové se prvně objevilo na mapě až v roce 1918 v rámci Československa. Polsko na příklad v letech 1795 až 1918 neexistovalo. To se vůbec nedá říct o Českých zemích. Ač byly od roku 1620 fakticky součástí Rakouska, na mapách nadále tato území existovala, existoval titul českého krále, existovaly symboly jednotlivých zemí (tehdy k českým zemím patřily nejen Čechy a Morava s Českým Slezskem, ale i celé Slezsko a Lužice). Můžeme s přihmouřením oka říci, že od 9. století až do současnosti se jádro českého státu neměnilo. Čechy a Morava spolu nebyly v jednom státním útvaru pouhých 19 let (1471-1490) během více než tisícileté historie českého státu. Největší uzemní krizí našich zemí pak byl vznik tzv. protektorátu Čechy a Morava. Ano, tehdy můžeme hovořit takřka o úplném zániku českých zemí. Přesto se i tehdy na mapách (byť jen německých) název Čechy a Morava objevoval a existovaly hranice českých zemí (které tehdy tvořila oblast Sudet).

Česko ve „tvaru“ na mapě, jak ho známe teď, existovalo opravdu dlouhou dobu a ani nadvláda Rakušanů či Němců jej nezničila.

Více o našem území zde.


Uveřejněno

v

od

Značky: