Četnická hymna

Četnická hymna

Hudba : Autor neznámý
Slova :  autor neznámý

Píseň několikrát zpívaná i v seriálu Četnické humoresky.

My jsme ten národ veselých četníků
kdo má rád nás vítán je nám vždy.
Ve dne i v noci podle zákoníku
v službu spějem, ať leje a hřmí.

Bratři drazí, dobrou shodu mějme,
paže k paži, pomáhejme všem!
Sláva, na zdar si zapějme
čest je nám být četníkem!

I když nám mnohé těžké dali břímě
snášíme vše, trpěliví jsme.
Svůj život vždycky pro stát nasadíme,
když nás zákon k zakročení zve.

Zvedněm pohár, drazí kamarádi,
připijme si, to vše usmíří.
Nade vše se mějme rádi,
z čísla jedna až čtyři!

četnická hymna


Uveřejněno

v

od

Značky: