Historické prapory

I historické české země pochopitelně měly či mají vlastní vlajky. Ty vycházejí z jejich symbolů. Oficiálně se neužívají a nejsou stanoveny v zákonech, můžeme se s nimi často setkat.

Prapor Čech

Prapor Čech zcela vychází ze znaku země, tedy stříbrného lva ve zbroji ve skoku na červeném pozadí (zhruba od 13. století).
Tento prapor byl vlajkou Českého království a je totožný s dnešní vlajkou Polska, částečně z něj vycházela vlajka Československa (dnes Česka) a vlajka Československých legií.

Často se do něj umisťuje znak se lvem. Zřídka se můžeme setkat i s rudým praporem se lvem, přičemž se zřejmě jedná o lidovou tvořivost.

Moravské prapory a vlajky

Situace s vlajkou nebo praporem Moravy je poněkud pestřejší, než u praporu Čech.

Existuje řada příznivců tradičních praporů, ovšem existují i lidé, co jsou za vytvoření zcela nové vlajky Moravy.
Nejčastěji užívaným praporem je bikolora složená ze zlatého a rudého pruhu, který vychází z pozlaceného znaku Moravy, který se užíval jen krátkou dobu.

Odpůrci této varianty praporu namítají, že stejný prapor má i město Praha (taktéž vychází ze zlato-rudého znaku) a že nekoresponduje s moravským znakem (pozlacená verze byla uznávána jen moravskými Němci). Příznivci naopak namítají, že pokud by se vytvořil prapor dle stávající podoby znaku, byl by totožný s praporem Čech.

Slezská vlajka

Slezsko nebývalo tak malé, jako dnes. Původní Slezsko bylo o dost větší a dnes je rozděleno mezi Česko a Polsko.

Vělká část Slezska byla ztracena spolu s Kladskem roku 1741 a část slezského Těšínska v roce 1919. Dnešní zbytek Slezska v rámci českých zemí se nazývá České Slezsko.

Dnešní znak Českého Slezska (černá orlice se stříbrným srpem na prsou na zlatém poli) vychází z dolnoslezského znaku Slezského vévodství.

Pozn.: Horní Slezsko v Polsku užívá Zlatou orlici na modrém poli, lze ji najít například na znaku Českého Těšína.
Jediný obecně známý prapor pro Slezsko vychází z dolnoslezské orlice, jedná se o zlato-černou bikolóru. Často se však namítá, že podobně jako nejužívanější prapor Moravy byl i tento užíván především Němci.


Uveřejněno

v

od

Značky: