Hranice vzplála

Hudba : pravděpodobně Ludwig Berger
Slova : Karel TŮMA

Vzhledem k tomu, že text písně byl napsán K.Tůmou (otextoval mimo jiné Sokolský den) v kriminále asi v roce 1869, je těžké přesně určit autora melodie.
Z povědomí veřejnosti se píseň v poslední době  stále více vytrácí. Dříve se zpívala 6.července na počest mistra Husa. Nicméně slyšet jí dnes můžete třeba ve filmu Obecná škola.

 

Hranice vzplála tam na břehu Rýna,
na ní umírá dálné vlasti syn-
a vůkol něho kacíře proklíná
temnoty vášeň velebíc svůj čin.-
A vy se ptáte, kdo v těch plamenech?
Toť mistr Jan – toť nejslavnější Čech!

Však ještě žije v pomstě národ český,
ve hněvu svatém zvedá rameno,
a do tmy bludů metá žhavé blesky,
až skloní hrdé Říma temeno!
A v těchto jasných pravdy plamenech
nám žije Hus – ku věčné slávě Čech.

Zlomena hrůza staré světovlády,
hranice shasla, kletba ztrnula:
ji zašla na vždy hrůza dragonády,
moc temna mizí – zoře vzplanula!
A pro tu zoři umřel’s v plamenech
náš Jene velký – chloubo Čechů všech!

 

Alternativní text

 

Hranice vzplála tam na břehu Rýna
na ní umírá dálné vlasti syn –
a v úkol něho mnichu rota lína
rouhavým smíchem velebí svůj čin. –
A vy se ptáte, kdo v těch plamenech?
Toť mistr Jan – toť nejslavnější Čech!

Však ještě žije k pomstě národ český,
ve hněvu svatém zvedá rameno:
Do té tmy bludů metá žhavé blesky,
až tříští zpupné Říma temeno!
A v těchto jasných pravdy plamenech
žije nám Hus – ku věčné slávě Čech.

Zlomena hrůza popské nadvlády,
mrakové mizí – zoře vzplanula,
na místě hranic pnou se barikády,
tyranstva zmije couvá strnula…
Hoj, ne nadarmo zhynul’s v plamenech
náš Jene velký – chlouho Čechů všech!

Noty ze zpěvníku Zpívající Čechoslovák
Noty ze zpěvníku Zpívající Čechoslovák

Na těchto STRÁNKÁCH je nápěv velmi podobné melodie z let meziválečných v polsku.
Píseň naleztene na Youtube zde


Uveřejněno

v

od

Značky: