Karel Klíč vynalezl hlubotisk.

Hlubotisk (lépe tisk z hloubky) je skupina tiskařských technik, při nichž místa tisknoucí (odevzdávající barvu) jsou položena hlouběji než místa netisknoucí. Při tisku se nanese na celou tiskovou plochu barva, která vyplní všechny její prohlubně.

Technický význam mají procesy při nichž se obraz přenáší na tiskovou desku fotograficky a prohloubeniny se pak obdrží leptáním – jedná se o tzv. heliogravuru.

K dokonalosti tuto techniku přivedl český malíř Karel Klíč, který se pokládá za vynálezce novodobého hlubotisku. Je to sice tiskařská metoda nevhodná pro zobrazení písma, zejména malých velikostí, ale na druhou stranu představuje hlubotisk ideální techniku pro kvalitní tisk obrazových publikací ve velkém počtu kopií (stovky tisíc kusů).

Více o Karlu Klíčovi čtěte v našem článku.


Uveřejněno

v

od

Značky: