Naše město pod Vítkovem

Naše město pod Vítkovem

Hudba : Karel MATĚJOVEC
Slova : V. KÁNSKÝ

Pochod Sokola žižkovského. Přepis ze Zpěvníku našeho lidu (1948).

I.sloka
Naše město pod Vítkovem

povždy mělo věrnou stráž,
kdo jsi Sokol duší, tělem,
postav se pod prapor náš!
Kdo sokolství v krvi své máš,
vytrvalost s jarostí,
zradu, faleš nikdy neznáš,
jsi vítaným s radostí.

Refrén.:
||: My jsme muži činu, slova,
Sokolíci ze Žižkova,
na nás ke to vždycky znát,
proto nás má každý rád. :||

II.sloka
Srdce mladé, kázeň, smělost,
to jsou cnosti Sokola
a bránit vlast je povinnost,
nic nekonat dopola.
Láska k vlasti slovem planám
nesmí býti nikdy nám,
„Kupředu jen!“ heslem daným,
s tím chcem spěti k výšinám.

Refrén.

nasemestopodvitkovem


Uveřejněno

v

od

Značky: