Pozdrav „nazdar” vznikl v roce 1851.

Pozdrav „nazdar” se začal používat od 14. dubna 1851, kdy byla vyhlášena sbírka na vybudování Národního divadla. Po Praze tehdy začali chodit výběrčí s pokladničkami, na kterých byl nápis „Na zdar Národního divadla”.
Díky tomu, že lidé byli štědří a peníze a šperky se vybírali opravdu po celém státě, se pozdrav rychle rozšířil po celých Čechách, Moravě a dokonce zavítal i na Slovensko.


Uveřejněno

v

od