Novotný Antonín

Antonín Novotný
Antonín Novotný

Narozen 10. prosince 1904, zemřel 28. ledna 1975. Ve funkci prezidenta ČSR a ČSSR od 19. listopadu 1957 do 22. března 1968.

Rodina: manželka Božena Fridrichová (sňatek 1929), syn Antonín (1930-1992)

Antonín Novotný se narodil 10. prosince 1904 v Praze. Jeho otec byl zedníkem. Novotný se původně živil jako strojní zámečník a dělník. V roce 1921 vstoupil do KSČ. Nejvyšší funkce, na kterou v předválečné době dosáhl, byl tajemník KV KSČ v Hodoníně. Za války byl za svou činnost uvězněn v koncentračním táboře v Mauthausenu.

Po komunistickém převratu v roce 1948 se Novotný účastnil represí vůči nepřátelům režimu, čímž si zabezpečil rychlý kariérní vzestup. V září roku 1953 byl zvolen generálním tajemníkem ÚV KSČ a po smrti Antonína Zápotockého se 19. listopadu 1957 stal prezidentem ČSR.

Podle Novotného se československému lidu podařilo za posledních dvanáct let od Vítězného února urazit cestu k socializmu, zřízení předcházejícímu komunizmu. V roce 1960 byla na jeho popud schválena nová ústava, která měnila název země na Československou socialistickou republiku. K tomuto přejmenování země došlo kromě Sovětského svazu a Československa pouze v Rumunsku.

Novotný byl často kritizován za postoj ke slovenským otázkám a autoritativní řízení státu. Poslední léta jeho úřadu se nesla ve znamení politického uvolňování a udělování amnestií. 22. března 1968 rezignoval na prezidentský úřad a přenechal své místo Ludvíku Svobodovi, představiteli reformního proudu. Postupně byl zbaven všech významnějších stranických funkcí.


Uveřejněno

v

od

Značky: