Pozdrav hraničářům

Pozdrav hraničářům

Hudba : Karel MATĚJOVEC
Slova : J. K. HLINECKÝ

Nalezeno ve Zpěvníku našeho lidu z roku 1948.

Buďte zdrávy, přední stráže
na severu našich Čech
,
vaše věrnost, vaše láska,
nadějí Čechů všech.
Praotcové tisíc roků
rodné půdy chránili.
Tisíc roků rodnou půdu,
zachovali, bránili.

Nyní vy jste uvedli štíty
vy stojíte na stráži.
vaše hlavy, vaše ruce
také něco dokáží.
Vaše ruka stále třímá
péro, kladivo a meč.
Osud dal vám místo klidu
věčnou práci, věčnou seč.

Na váš zápas hledí z kraje
bystré čety sokolí,
budou s vámi v jednom šiku
na stráži i na poli.
V předním šiku bojovníků
kteří hájí svobodu
kteří síly své i život
obětují národu.

Pozdrav hraničářům
Pozdrav hraničářům

Uveřejněno

v

od

Značky: