První železnice v kontinentální Evropě byla v Čechách?

Trať z rakouského Lince do Českých Budějovic začala vznikat v roce 1825.

V Anglii byla železnice už poměrně běžnou záležitostí, na evropském kontinentu nebyla jediná trať. Projekt byl přidělen Františku Antonínu Gerstnerovu, profesoru vídeňské polytechniky. Ten byl vyslán do Anglie, aby nabyl se železnicí zkušenosti.

Stavba dráhy byla pro své stavitele velkou školou a během jejího budování bylo nutno v plánech udělat mnoho změn. Týkalo se to například způsobu výstavby náspů, hloubky odvodňovacích příkopů nebo sklonu svahů v zářezech. Velkorysý způsob budování náspů vedl k obrovskému překročení rozpočtu. Kvůli tomu Gerstner projekt roku 1828 opustil, ale v té době již česká část železnice stála.

Slavnostní zahájení osobní i nákladní přepravy se konalo 1. srpna 1832, František Josef Gerstner se tedy zprovoznění svého nejslavnějšího projektu nedožil.

Více o první (koněspřežné) železnici v kontinentální Evropě a osudu Františka Josefa Gerstnera najdete v našem článku.


Uveřejněno

v

od

Značky: