Sokolům vítězným

Sokolům vítězným

Zpívá se dle nápěvů: Hej, slované, Kde domov můj, Bůh ochraňuj krále (anglická hymna)
Slova :  Jaroslav SOKOL

Vítejte nám, drazí bratři
ze své dálné pouti.
Vy nedáte české vlasti
nikdy zahynouti.
Dokud bude národ míti
také čacké syny
||: nedáme si poroučeti
nikdy od ciziny! :||

Nechť nám nepřátelská zloba
odzvání již hrany,
Vaše sláva umlčí je,
letí na vše strany.
Dokud bude duch sokolský
v českém těle žíti,
||: můžeme se bez vší bázně 
s nepřátely bíti. :||

Na nápěv Kde domov můj?

Kde domov můj, kde domov můj,
kde Sokolstva čacké sobry,
chrání naše české hory,
české jméno vlastní čest,
nepřátel odráží pěst.
Toť Sokolstva krásná země,
|| :země česká domov můj. :||

Dle Bůh ochraňuj krále!

Sokolstvo vítězné,
povahy železné
vrací se k nám z cest.
Z daleké ciziny
ke slávě otčiny
nesou si vítězství,
slávu a čest.

Sokolům vítězným, výtisk z Národní knihovny ČR
Sokolům vítězným, výtisk z Národní knihovny ČR
Sokolům vítězným, výtisk z Národní knihovny ČR
Sokolům vítězným, výtisk z Národní knihovny ČR

Uveřejněno

v

od

Značky: