Za praporem sokolským – Spějme dál

Hudba : František KMOCH
Slova : Možná Kmoch.
Známá sokolský píseň s podtitulem „Vítězný pochod“ je dílem kapelníka „Sokola“ kolínského Františka Kmocha. Za zmínku o její historii stojí, že byla věnována 5.všesokolskému sletu a na stejný nápěv byl složen text Hymny československých legií na Rusi.

Spějme dál, statně dál,
za sokolským praporem!
Dokud boj neustal,
v poutech úpí rodná zem.
Dokud bouř kolem zní
každý na svém místě buď!
A kdo se odrodí
čepel vem tu zrádnou hruď!

Bratři výš, stále výš,
silným letem slunci vstříc.
S nadšením k cílo blíž
spěje borců na tisíc:
Silou lví každý z nás
v boji obrněný stůj!
Věrnou stráž, vlasti máš,
Sokol třímá prapor tvůj!

„Paže tuž! Vlasti služ!“
zní nám v pochod řadu let.
My jsme tím nadšeni
řítíme se mužně vpřed.
Vezmi zbraň, v boku zář
v žilách otců vřelou
krev,
||:Nad námi prapor vlá-
v rudém poli bílý lev! 
:||


Uveřejněno

v

od

Značky: