kultura

  • Slavnostní sbor

    Slavnostní sbor Autor hudby : Bedřich SMETANA Autor slov :  bude doplněn Smetanův Slavnostní sbor složený roku 1876 k příležitosti odhalení pamětní desky Karla Havlíčka Borovského na jeho domě v Praze. Sláva Tobě, velký Slávy synu, na našem ty nebi hvězdo skvoucí, jenž jsi vlast svou v lásce nehynoucí zdobil skvosty citů svých i činů . Celý národ, celý národ hle, ti…

  • Noc kostelů 2012

              Noc kostelů je: Pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů, projevem kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch, kteří je dnes obývají a chtějí se podělit o svou víru, o svůj život a svoje osobní obdarování a dovednosti, nabídkou zakotvené křesťanské spirituality, modlitby a služby potřebným, znamením…