Symboly současné České republiky

Výňatek z Ústavy České republiky, článek 14:
Státními symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna.
Státní symboly a jejich používání upraví zákon.

Dalšími neoficiálními symboly naší Vlasti je i Lípa srdčitá a korunovační klenoty.

K českým symbolům se vztahuje zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky.

Velký státní znak

Velký státní znak ČRVelký státní znak tvoří čtvrcený štít, v jehož prvním a čtvrtém červeném poli je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí.
Ve druhém modrém poli je stříbrně – červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí.
Ve třetím zlatém poli je černá orlice se stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky a uprostřed s křížkem,
se zlatou korunou a červenou zbrojí.

Státní znak obsahuje znaky všech 3 zemí Českých, stříbrného lva ve skoku na rudém poli za Čechy,
černou orlici na zlatém poli za Slezsko a stříbrno-rudě šachovnicovou orlicí na modrém poli za Moravu.

Velký státní znak nalezneme na stěnách řady budov institucí a úřadů.
Dále státní znak nalezneme například na českých bankovkách, policejních uniformách a také na prezidentské standartě.

Malý státní znak ČRMalý státní znak

Malý státní znak tvoří červený štít, v němž je dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí.

Malý státní znak vyobrazuje pouze českého lva, jenž symbolizuje České království a svazek českých historických zemí.
Znak pokračuje v tradici Malého státního znaku Československa. Malý státní znak se vyskytuje na stěnách některých institucí a hlavně na razítkách škol či na důležitých listinách (např. vysvědčení).
Český lev je na rubu České koruny.

Státní barvy

Státní barvy jsou bílá, červená a modrá v uvedeném pořadí.

Česká trikolóra již kdysi dávno vlála nad Moravou jako moravský prapor. Stejnou trikolóru užilo i Československo odkud pochází její tradice. Sloužila i jako vlajka okupačního protektorátu Čechy a Morava.
Naše trikolora se od slovenské liší tím, že jsou prohozeny modrá a červená barva.
Zajímavostí je, že trikolóra Lužických Srbů je totožná, ale přesně v opačném pořadí (modrá je nahoře).

Při vertikálním věšení se otáčí „doleva“, barvy jsou pak v pořadí bílá, červená a modrá.

K zapamatování trikolóry stačí užít podobné pravidlo, jako u vlajky. Nahoře jsou bílé mraky, poté červená zem vhodný pro chmel a pod zemí je voda.

Pomůcka:

 

S trikolórou se můžeme setkat zřídka. Používá u pásky na medailích a různých linkách a šňůrkách. Především tam, kde nemůžeme použít vlajku (protože česká vlajka nemůže být horizontálně nekonečná,
jako například vlajky Německa, Rakouska, Polska aj.).

Státní vlajka

Vlajka ČR
Vlajka ČR

Státní vlajka se skládá z horního bílého pruhu a dolního červeného pruhu,
do nichž je vsunut žerďový modrý klín. Poměr šířky k délce je 2:3.
Modrý klín zasahuje do poloviny šířky vlajky. Visí-li vlajka svisle,
pak je bílý pruh vlevo a červený vpravo, modrý je vždy nahoře.
Užité barvy jsou národními barvami České republiky.

Mnohé o vlajce se dočtete v sekci Vlajka.

Vlajka prezidenta republiky – Standarta

Standarta prezidenta
Standarta prezidenta

Vlajka prezidenta republiky je bílá, s okrajem
skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole je velký státní znak.
Pod ním je bílý (stříbrný) nápis PRAVDA VÍTĚZÍ
na červené stuze podložené
žlutými (zlatými) lipovými ratolestmi.

Prezidentská standarta vznikla za První Československé republiky. Tehdy byl v jejím středu velký státní znak Československa. Za druhé světové války vlál nad Pražským hradem hákový kříž.
Po válce se opět zavedla prvorepubliková i přes to, že k Československu již nepatřila Podkarpatská Rus (jejíž znak byl na standartě přítomen). V letech 1960-90 byl na standartě malý státní znak se lvem a rudou hvězdou.
Mezi lety 1990-93 byl na standartě velký znak ČSFR a latinský nápis Veritas Vincit (Pravda vítězí), od rozbití Československa se zavedla současná standarta.
Standartu můžeme vidět většinou na Pražském hradě, když se tam pan prezident se tam nachází.
Dále bývá je připevněna na kapotě prezidentských limuzín.

Státní pečeť

Státní pečeť

Státní pečeť tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi. Okolo je vepsán nápis ČESKÁ REPUBLIKA.

S pečetí se setkáme především na velice speciálních a důležitých obálkách, diplomech a vyznamenáních a to jen v mimořádných případech.

Státní hymna

Česká hymna
Česká hymna

Státní hymnu tvoří první sloka písně
Františka Škroupa a Josefa Kajetána Tyla Kde domov můj.

Nynější česká hymna poprvé zazněla ve hře Fidlovačka, text napsal Josef Kajetán Tyl a hudbu složil František Škroup.

Text hymny naleznete v sekci o Hymně.
Hymna se často považuje za jeden z nejvyšších, ne-li za nejvyšší státní symbol.
Při zpěvu hymny by jsme měli stát s rukama podél těla (popř. pravou rukou na srdci).

Národní strom

Jedním z národních symbolů České republiky je Lípa Srdčitá (Tilia Cordata)

Jedním z méně nápadných symbolů naší Vlasti je Lípa srdčitá.
Můžeme ji nalézt opravdu na standartě prezidenta, státní pečeti, vojenských uniformách a bankovkách.
Lípa je obecně strom oblíbený u všech slovanských národů a nejedno místo podle tohoto stromu bylo pojmenováno (u nás například Česká Lípa, v zahraničí dnes německé Lipsko [Liepzig]).

Korunovační klenoty

České korunovační klenoty tvoří: Svatováclavská koruna, Královské žezlo, Královské jablko, Korunovační plášť, meč a kožená pouzdra.

České korunovační klenoty
České korunovační klenoty

Uveřejněno

v

od