Podle „Ř“ až na výjimky poznáte češtinu.

Podle písmene „Ř“ na 95 % poznáte český text.

Jen další dva jazyky používají tento grafém (tedy toto písmeno). Ani jeden z nich není národním jazykem a texty v nich se setkáte víceméně omylem.  R s háčkem se ještě objevuje v hornolužické srbštině (zhruba 40 000 mluvčích) a slezštině (zhruba 500 000 mluvčích).

Ještě polština a kašubština používají podobný foném (laicky „zvuk“) jako české ř, ale zapisují jej rz. Polské rz ale zní spíše jako ž, někdy dokonce š, nežli jako české ř. Polské tvrdé ż údajně odpovídá výslovnosti polského rz.

Proto i podle výslovnosti ř bezpečně poznáte Nečecha.


Uveřejněno

v

od

Značky: