„Zpátky, ni krok“ je původně sokolské a legionářské heslo.

Podobně jako Baťovo „Buď práci čest“, tak i heslo „Zpátky ni krok“ bylo zneužito komunistickou ideologií. To, že legionáři používali toto heslo můžete vidět na příklad v naší sekci propaganda. Dávno před tím to bylo také jedním z hesel Sokola (s kterým  byly legie velmi spjaty). Heslo zpátky ni krok je i v jedné z ústředních sokolských písní, která se jmenuje, jak jinak, „Ku předu“. Její text naleznete pod obrázkem.

Československé legie
Československé legie

Ku předu

Ku předu, ku předu, zpátky ni krok!
Sokolí heslo je stále;
znělo už k pochodu mnohý tak rok,
znít bude na věky dále.

Ku předu, ku předu, dokud je dech,
pro slávu, blaho a zdar našich Čech!
Kde vlasti nepřítel, kde že tu sok?
Pochodem přes něho dále!

Napřed se nastaví čelo a hruď,
prapor než roztrhán v kusy. —
Kdo že to poroučí: „Otrokem buď!?“
Kdo že tu poslouchat musí?!
Někdo-li poroučí: „Poslouchej mne!
zahřmí to na odvěť: „Však ještě ne!
Vlast matku udeřit má-li kdo chuť,
dřív syna skoliti musí!“

Však ještě při druhu stojí tu druh,
Čechy jak vídala Sláva. —
Naše ta země a náš je ten luh,
kde Sokol perutí mává!
Ku předu, ku předu, krok nikdy zpět,
s rachotem bubnů jak v boj chodil děd!
Však živ je doposud náš starý Bůh.
Vlast česká na vždy buď zdráva!

Zdroj textu: Sokol Strašnice


Uveřejněno

v

od