Jednotka nadzvukové rychlosti se jmenuje podle rodáka od Brna

Takzvané Machovo číslo, nebo-li poměr rychlosti pohybujícího se objektu vůči rychlosti zvuku, jež se užívá celosvětově k vyjadřování hodnot nadzvukových rychlostí nese jméno významného fyzika a filosofa Ernsta Macha.

Ernst Mach (česky Arnošt Mach) se narodil 18. února 1838 v Chrlicích u Brna.
Podobně, jako třeba Mendel patřil i Mach k těm Moravanům, jejichž mateřským jazykem byla němčina. Mach patří k nemnohým, jež bojovali proti rozdělení univerzity a prosazoval ideu dvojjazyčné Karlovy univerzity.

Nestranil Němcům ani Čechům, byl vědec, který se nerad těchto věcí účastnil. Politiky se stranil již od počátku své kariéry, jak se o tom mohly přesvědčit osobnosti typu Františka Palackého či Jana Evangelisty Purkyně, jež chtěly Macha, coby rodilého Moravana, získat pro politickou činnost. Ve vědě byl Mach přísným zastáncem toho, že za pravdivé se má považovat pouze to, co je empiricky dokázáno.

Při výuce fyziky se dodnes využívá Machův vlnostroj a Machovo kyvadlo a již zmíněná aerodynamika se neobejde bez Machova kužele, Machova úhlu a Machova čísla. Jako pedagog a filosof vědy byl autorem mnoha učebnic z oblasti fyziky a stál takto u zrodu této vědní discipliny v moderním pojetí v českých zemích.

Akademie věd České republiky uděluje čestnou medaili Ernsta Macha vynikajícím domácím a zahraničním vědcům z oblasti fyziky.

Více o Arnoštu Machovi čtěte v našem článku.


Uveřejněno

v

od

Značky: