Naděje

Naděje

Hudba : Lví silou F.J.PELZ
Slova : Autor neznámý

Další ze zapomenutých sokolských písní. Technická poznámka: Jednu sloku tvoří 2 odstavce. Přepisoval jsem to tak, jak to bylo ve zpěvníku Zpěvník našeho lidu (1948).

Byť na nás přišla potopa,
hoj, bratří, v pevný sraz
a celý svět-li zatopí,
my postavme jí hráz!

Hráz ze svých těl a z lásky té,
co hory přenáší,
ne, nad zoufalstvím prapor náš
se nikdy nevznáší.

My byli často orváni,
jak v zimě sirý strom,
však jaro přišlo vždycky zas
a zas se ozval hrom!

Hrom, jímnž jsme kdysi vzbouřili
Řím a půl Evropy,
hej, kdo máš takou minulost,
neboj se potopy!

Hoj, letí mraky Sokolů,
hoj, mračna Sokolic,
ej, vzhůru, drahý národe,
k svobodě s námi vstříc!

Ej, vzhůru k metě vytčené,
kdo chce, je vítězem!
Poctiví, silní, doletí
a zmetky pozři zem!

 


Uveřejněno

v

od

Značky: