Panovníci a Český patriot

Zřídili jsme pro Vás novou sekci Hlavy státu, kterou budeme průběžně doplňovat o medailonky českých knížat, králů a prezidentů.
V současné době tato sekce obsahuje 4 mýtické panovníky, Praotce Čecha, vojvodu Kroka, kněžnu LibušiPřemysla Oráče.

Dále bychom Vám rádi představili jedno zajímavé ocenění, do jehož výběru kandidátů se můžete zapojit.
Cena s názvem Český patriot roku 2009 je udělována za významný přínos v oblasti zachování historických tradic a paměti českého národa.
Vyhlašuje ji Asociace nositelů legionářských tradic a nominovat můžete kohokoliv z Vašeho okolí, o kom se domníváte, že přispěl svému okolí. Nominace končí 31. prosince tohoto roku.
Více na stránkách ocenění Ceskypatriot.cz


Uveřejněno

v

od

Značky: