Historie

 • Tragický incident na svahu hory Čantoryje v Těšínských Beskydech

  Tragický incident na svahu hory Čantoryje v Těšínských Beskydech

  V letošním roce jsme si připomněli 95. výročí zahájení práce tzv. rozhraničovací – delimitační komise na Těšínsku, která měla za úkol stanovit a vytyčit hraniční čáru mezi Polskem a Československem. To se bohužel neobešlo bez komplikací, při nichž došlo i k obětem na životech.

 • 45. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa

  Včera, dne 21. srpna 2013, uplynulo přesně 45 let od data, které bychom rozhodně neměli zapomínat a navždy bychom ho měli připomínat. Je zde řeč o 21. srpnu 1968. Tehdy byl lid československý zrazen snad ze všech stran. V ulicích Prahy, ale i třeba Bratislavy, to vypadalo jako po válce. Včera se toto významné datum připomnělo před Českým, tehdy Československým, rozhlasem. Sešli se zde…

 • Za Sokolem do roku 1912

  Za Sokolem do roku 1912

  Jak asi vypadal Všesokolský slet v roce 1912? Tehdy svět ani netušil, že se během pár let ocitne ve světové válce.

 • Výročí a významná data

  Výročí a významná data

  Soupis důležitých dat a událostí v naší historii, jako jsou například narození či úmrtí osobností, počátky okupací, revoluce a další… Výčet není zdaleka úplný a stále jej doplňujeme. Děkujeme za pochopení. LEDEN 1. leden 1969 – Federalizace ČSSR; rozdělení na Českou socialistickou republiku a Slovenskou socialistickou republiku (zákon 143/1968 Sb. schválen 27. října 1968) 1. leden 1993 – oficiální zánik České a Slovenské Federativní Republiky 4. leden…