45. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa

Včera, dne 21. srpna 2013, uplynulo přesně 45 let od data, které bychom rozhodně neměli zapomínat a navždy bychom ho měli připomínat. Je zde řeč o 21. srpnu 1968. Tehdy byl lid československý zrazen snad ze všech stran. V ulicích Prahy, ale i třeba Bratislavy, to vypadalo jako po válce.

Včera se toto významné datum připomnělo před Českým, tehdy Československým, rozhlasem. Sešli se zde pamětníci a vysocí ústavní činitelé, kteří přednesli projevy týkající se právě onoho významného dne.

Ti z vás, kteří z nějakého důvodu nemohli navštívit pietní akt, přinášíme fotografie ke stažení. Tyto fotografie je možné stáhnout a šířit dál s uvedením jména autora. Více fotografií z pietního aktu jsme z důvodu prostorové náročnosti ponechali na této adrese.

 


Uveřejněno

v

od