Český patriot

  • Nominujte Českého patriota 2014!

    Nominujte Českého patriota 2014!

    Do 15. prosince můžete zasílat návrhy na ocenění Český patriot 2014, které uděluje Asociace nositelů legionářských tradic. Znáte ve svém okolí nějakého člověka, který by takové ocenění mohl získat? Neváhejte a navrhněte jej!

  • Nominujte Českého patriota 2012!

    Vyberte ze svého okolí osobnost, která dlouhodobě pečuje o zachování novodobé historie naší vlasti a předávání poznatků dalším generacím. Osobnost, která přispěla k nastolení svobody a demokracie, či se věnuje zachování historických, kulturních, přírodních památek, sběru historických materiálů o osobách, místech a událostech, které ovlivnily novodobou českou historii. Více o každoročním předávání ceny Český patriot na stránkách: www.ceskypatriot.cz