Nominujte Českého patriota 2012!

Vyberte ze svého okolí osobnost, která dlouhodobě pečuje o zachování novodobé historie naší vlasti a předávání poznatků dalším generacím. Osobnost, která přispěla k nastolení svobody a demokracie, či se věnuje zachování historických, kulturních, přírodních památek, sběru historických materiálů o osobách, místech a událostech, které ovlivnily novodobou českou historii.

Více o každoročním předávání ceny Český patriot na stránkách: www.ceskypatriot.cz

Uveřejněno

v

od