Svisle pověšená česká vlajka musí mít bílou barvu vlevo.

Česká vlajka svisle: Bílá vlevo, červená vpravo, modrý klín nahoře.
Česká vlajka svisle: Bílá vlevo, červená vpravo, modrý klín nahoře.

Takhle správně by se měla pověsit česká vlajka. Při pohledu zepředu musí být bílá barva vlevo, červená vpravo a modrý klín nahoře. Je-li vlajka na stožáru, musí být bílý pruh připevněn ke stožáru.

Proč? Protože pořadí barev je pevně dané, první je bílá a pak červená. Vychází totiž ze znaku. Kdo nechápe, ať čte dál :-) A koho zajímá historie naší vlajky, ať zavítá sem.

Proč je bílá barva vlevo, když se vlajka věší svisle?

Česká vlajka byla původně vlajkou Československa. Když v roce 1918 naše samostatná republika vznikla, používala dva roky vlajku stejnou jako Polsko (nahoře bílý, dole červený pruh). Proč? Protože to je vlajka Čech a zároveň historicky vlajka Českých zemí (resp. českého krále – vládce nad českými zeměmi).

Vlajky totiž nevznikají obvykle „nazdařbůh“, ale vycházejí ze znaků. Současná vlajka historicky vychází ze znaku Čech či českého krále. Tím je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí (= jazyk a drápy) a zlatou čelenkou (= korunka) na červeném poli. Tedy to, co známe jako malý státní znak ČR.

Když se kdysi dávno rytíři připravovali do boje, aby byli dobře rozpoznatelní, popř. jejich vojsko, dělali si prapory. Ty vycházely právě z jejich erbů. Tak vznikly vlajky. Erby i vlajky mají přísná pravidla vzniku.

Když bychom tedy chtěli udělat vlajku Čech, máme víceméně  jen jednu možnost – vyjdeme z toho, co je ve znaku (stříbrný, tedy bílý, lev), a to je první barva. Druhou barvou je barva pozadí štítu, tudíž červená. Proto měly a mají Čechy na praporu či vlajce jen dva pruhy – bílý a červený. Jelikož znakem Polska je stříbrná orlice na červeném poli, vlajka je stejná, protože se tvoří stejně.

Když v roce 1918 vzniklo samostatné Československo i Polsko, obě země měly stejnou vlajku. Čechoslováci museli svou vlajku změnit a proto v roce 1920 přijali tu, kterou máme dodnes my. Jaroslav Kursa přidal do vlajky Čech modrý klín, který symbolizoval třetí tradiční barvu Slovanů. (Slovanská vlajka v pořadí barev bílá, modrá, červená byla vytvořena roku 1848 v Praze na všeslovanském sjezdu).

No a co s touto historií má co dočinění pořadí barev? Položím Vám jednu otázku – jak čteme? A odpovím rovnou: Zleva doprava, odshora dolů (například Japonci totiž čtou shora dolů, zprava doleva, Arabové nebo Židé zas zprava doleva, odshora dolů apod.).

A stejným směrem přemýšlíme i o pořadí. Jsou-li tedy českými barvami na vlajce nejdříve bílá (vnitřek erbu – český lev) a pak červená (pozadí erbu), první musí být bílá, pak červená. Když je vlajka vodorovně, je tedy bílá nahoře a pod ní červená (čteme odshora dolů). Když vlajku otočíme svisle, tak opět musí být první bílá. A jelikož čteme zleva doprava, tak je bílá barva vlevo, až poté červená.

Je to jednoduché. Zkrátka bílá musí být první – buď nahoře, nebo vlevo. Stejně to mají další státy (např. Německo má vlajku z černého, červeného a žlutého pruhu. Když vlajku pověsí svisle, vlevo musí být černá, nikoliv žlutá).

A stejně to je i s českou trikolorou. Ta je v pořadí bílá, červená a modrá barva (vlastně barvy na vlajce doplněné o modrou jako třetí v pořadí). Při svislém věšení trikolory musí být zleva doprava nejdříve bílá, pak červená a samozřejmě nakonec modrá.

vyvesit vlajku


Uveřejněno

v

od

Značky: